I mars i år søkte Mats Bendiksen til Rikstrygdeverket om å få dekket utgiftene til å ta førerprøven og kjøp av egen bil. Søknaden ble innvilget i april. Da begynte han å ta kjøretimer og har nå hatt 45 timer hos kjørelæren. I slutten av august regner han med å kjøre opp til førerprøven. Saken om kjøp av bil, har imidlertid en lang og kronglete vei å gå i byråkratiet. Den ble sendt over fra Fana trygdekontor til Hjelpemiddelsentralen i Hordaland. Da Bendiksen ringte Hjelpemiddelsentralen (HMS), fikk han beskjed om at det var seks til åtte måneders ventetid på å få time hos saksbehandleren. Noe er alvorlig galt — De har bare en person til å ta seg av alle bilsakene ved HMS-kontoret i Hordaland, sier Bendiksen.- Etter min mening er det noe alvorlig galt med et system der saksbehandlingen stopper opp i seks til åtte måneder i påvente av en enkelt og kort samtale med en saksbehandler. Enten har kontoret for få ansatte eller så er prioriteringen helt feil ved kontoret, sier Bendiksen.- Prosessen er så omstendelig at det kan gå fra et til to år fra Rikstrygdeverket innvilger søknaden til bilen er klar til å tas i bruk. På meg virker dette håpløst, sier han. Oppgitt over systemet - Særlig ille er det at hele prosessen stopper opp i seks til åtte måneder hos Hjelpemiddelsentralen i Hordaland. La meg presisere at dette ikke er kritikk av saksbehandleren på Hjelpemiddelsentralen. Han kan ikke for at saken min stopper opp. Det er systemet jeg er oppgitt over, sier Mats Bendiksen. Forslag om enklere saksgang En arbeidsgruppe i Rikstrygdeverket har foreslått endringer i bilordningssakene. Sosial- og helsedepartementet har sendt forslaget ut til høring med høringsfrist 3. september.Innkjøpssjef Klaus Finne jr. ved Hjelpemiddelsentralen i Hordaland vedgår at det er lang ventetid her i fylket for å få behandlet saker om bilordning.- Vi har ca. 700 bilordningssaker i året. Ifølge forslaget som nå er ute på høring, vil ansvaret omkring bilordningen i stor grad bli overført til den enkelte bileier. Da får hjelpemiddelsentralen langt færre saker å arbeide med. I så fall kan vi bruke tid bare på de tunge sakene som krever vår spesialkompetanse. Ved en slik nyordning vil alle bilordningssaker bli langt raskere behandlet, sier Finne jr.

I VENTEKØ: Mats Bendiksen må stå mer enn et halvt år i kø før han kommer videre i byråkratiets irrganger for å få egen bil.
Foto: Arne Nilsen