— Det hender at taxien ikke kommer i det hele tatt. I forrige uke måtte jeg be en nabo om å kjøre meg etter å ha stått ute i nesten en halvtime, sier Gunhild Rogne Halland.

Den fjorten år gamle jenten har et nyoperert kne, og har siden nyttår vært avhengig av taxi for å komme seg til Rothaugen skole. Gjentatte ganger har hun måttet vente opp til tre kvarter på skoleskyss, stående på én fot.

- Tilfeldig om de kommer

— Det virker nesten som en tilfeldighet om barna blir hentet eller ikke, sier hennes mor, Mette Rogne.

Rogne kjenner flere som har tilsvarende erfaring med skyssordningen, og mener problemet er at systemet ikke fungerer.

Skoleskyss blir dekket av fylkeskommunen og settes ut på anbud til ulike drosjeselskaper. Ifølge nestleder ved samferdselsavdelingen i Hordaland fylkeskommune, Rolf Rosenlund, har ordningen stort sett fungert tilfredsstillende.

— Poenget med ordningen er at skyssen skal utføres til de tider den er bestilt. Dersom vi får klager, tar vi det opp med den taxisentralen det gjelder, sier Rosenlund.

Prioriterer ikke barna

I bergensområdet har Bergen Taxi monopol på store deler av skoleskyssen, og oppdragene blir håndtert av et eget trafikkfordelingskontor.

— Hvis det ikke er en fast sjåfør, begynner vi å søke etter bil omtrent et kvarter før hentetidspunkt. I 95 prosent av tilfellene går det bra, sier Jan Valeur, administrerende direktør i Bergen Taxi.

Ifølge Valeur er rammeavtalen med fylkeskommunen at henting skal utføres med slingringsmonn på ett kvarter.

— Det er klart det er en og annen forsinkelse, men tatt i betraktning at vi har omtrent 500 slike turer hver dag, er det ikke mange. De gangene vi ikke klarer å levere innenfor tidsrammene skyldes det primært trafikksituasjonen, sier han.

Taxidirektøren bekrefter at den forhåndsbestilte skoleskyssen ikke automatisk blir prioritert foran andre turer. Ifølge sjåførene spiller det ingen rolle hvor lenge i på forhånd en bestilling er foretatt fordi de kun undersøker hvilke oppdrag som er ledige der de til enhver tid befinner seg. Dermed er elevene likestilt med alle andre som bestiller taxi direkte.