1. april står Henry Collins på gaten uten bolig.

Det må han forvente å være i et halvt år fremover. I mellomtiden henviser kommunen ham til sosialen.

— Ventetiden varierer, men de som er villige til å ta imot det de får tilbud om, uansett bydel, vil nok få et sted å bo innen seks måneder, sier seksjonssjef ved Boligetaten i Bergen kommune, Siv Tønjum.

At Bergen har for få kommunale utleieboliger er en kjent sak. I dag står om lag 550 godkjente søkere i kø. Cirka 350 boliger blir meldt ledige i løpet av året.

— Da blir dessverre ventetiden lang, sier Tønjum. I mellomtiden ber seksjonssjefen Henry Collins ta kontakt med sosialtjenesten.

— Vi ønsker å prioritere familier med barn, selv om barnet er over 18 år, men likevel er det lite sannsynlig at vi klarer det raskere enn seks måneder.