Avdelingsdirektør Jan Storvik i Norsk Pasientskadeerstatning kan ikke kommentere Vespestads sak konkret fordi den er under behandling.

Men han opplyser at i regelen må de som klager vente et år før det blir avgjort om de får medhold.

Deretter vil det ofte gå enda et år før erstatningsbeløpet blir utmålt.

— Hvor lang behandlingstid vi behøver på denne saken, kan jeg ikke opplyse. Men Vespestads sak er av en slik karakter at den vil kreve en rapport fra en uavhengig sakkyndig.

Vespestad meldte saken til Norsk Pasientskadeerstatning i november i fjor. Bruker nemnden normaltid på saksbehandlingen, vil den først være ferdigbehandlet i november 2005.