I Bergenhus bydel er det nå ei venteliste på 19. Dette er langt meir enn dei andre bydelane. Bydelsdirektør Ågot Himle seier at den lange ventelista kan skuldast mange eldre i bydelen eller at bydelen har fått færre tildelte sjukeheimsplassar enn det som burde vera rimeleg.

(Kystradioen)