• VELKOMMEN: Fidel Castro (88) på veggen i et statlig drevet matmarked under det spanske ordet for «velkommen». Revolusjonslederen og broren, som nå sitter med makten, kommenterte nylig USAs tilnærming til Cuba etter handelboikotten som har vart siden 1960. FOTO: AP

Lang vei til normalisering mellom USA og Cuba

Det er fortsatt lang vei til et normalisert forhold mellom USA og Cuba, tross Obamas forsøk på forandring.

Siden slutten av den kalde krigen har Cuba i praksis vært et innenrikspolitisk spørsmål i USA. De sterke følelsene hos cubansk-amerikanere i eksil har vanskeliggjort forandringer.

Etterkommerne av den eksilerte politiske opposisjonen til Castro-styret har imidlertid innstilt seg på en fremtid i USA. De 30-40.000 cubanerne som hvert år kommer til Florida er å regne som økonomiske flyktninger på jakt etter en bedre fremtid. I motsetning til den eldre generasjonen ønsker de normalisering av forholdet mellom de to landene velkommen.