• Arnatunnelen kan i beste fall bli påbegynt i 2006. I så fall må vi ha en vedtatt reguleringsplan i løpet av 1. halvår 2005, sier vegsjef Ole Chr. Torpp til BTs nettavis.

JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bergens-tidende.no

Men så legger han til:

— Egentlig tror jeg det er optimistisk.

Etter at både Bergen bystyre og Hordaland fylkesting med store flertall har vedtatt at tunnelen skal utredes, er man nå inne i planprosessen. Vegsjefens skisse til fremdriftsplan ser slik ut:

2001: Utredningsprogram. 2001-2003: Konsekvensutredning og kommunedelplan. 2003-2005: Reguleringsplan. 2006: Byggestart, hvis tunnelen får plass på statsbudsjettet.

Byggetiden er beregnet til 3-4 år, og prisen for to parallelle tunnelrør på ca. 7 kilometers lengde er beregnet til minst 800 millioner kroner.

— Jeg tror nok finansieringen blir det minste problemet, sier Ole Chr. Torpp, som etter hvert har fått med seg et og annet fra tunnelsakens historie.

— Har Vegkontoret begynt å se seg om etter andre alternativer til tunnelinnslag på bergenssiden enn kryss inne i Fløyfjellstunnelen?

— Jeg tror ikke vi skal se nærmere på alternativer som vi vet er politisk døde. Da risikerer vi at planprosessen stopper opp, sier vegsjef Ole Chr. Torpp.