Det forteller Gunvor Bråten ved Voss barnevernkontor til Bergens Tidende. Kontorets saksbehandler skal først gjøre seg kjent med barna, bl.a. besøke dem i Florø, og se hvilke behov de har.

Så skal aktuelle fosterfamilier på Voss kontaktes. Sannsynligvis må det gjøres en del tilpasninger. Voss kommunestyre har gjort vedtak om å tilby plass for inntil 5 fosterbarn av denne kategorien i 2001. Vedtaket er basert på en forutgående annonsering i lokalavisen. Det meldte seg «et antall» potensielle forsterforeldre.

Bråten utelukker ikke at alle fem barna kan havne i samme familie. Det finnes de som har satt et såpass høyt tak. Men hun tror at det i tilfelle vil medføre meget store tilpasninger. Det kan være snakk om å ominnrede hus, kjøpe større bil osv.