Hvert år blir 2.500 uteksaminert fra universitet og høyskoler i Bergen. Bare 40 prosent av dem blir værende i regionen, melder NRK Hordaland. Vanskeligst er det å finne passende ar-beid for samfunnsvitere og jurister viser en undersøkelse fra Karrieresenter i Bergen.

Flytter til Oslo

— Det er helt klart en problemstilling at flere akademikere i Bergen går ledig. Det nye er at det er at folk som har praksis også sliter med å få jobb. Dette gjelder spesielt innenfor IT-bransjen, sier fylkesarbeidssjef i Aetat Hordaland, Tommy Johansen til bt.no.

— Hva skyldes det at det er såpass få jobber for nyutdannete akademikere i Bergen? Er det slik at det konsentreres for mange offentlige arbeidsplasser i Oslo, eller er forklaringen at næringslivet i Bergen ikke våger å tenke utradisjonelt?

— Det er nok begge deler. Markedet og jobbpotensialet er mye større i Oslo enn i Bergen, men samtidig kunne man nok tenkt mer offensivt i Bergen.

Det er Rønnaug Tveit ved Karrieresenteret så absolutt enig i.

— Utfordringen er å få næringslivet til å tenke alternativt når de ansetter, sier hun til NRK Hordaland.

- Ingen jobbgaranti

— Det er i hvert fall viktig å ikke tenke at lang utdanning nødvendigvis gir fast jobb. For ti år siden var dette mer eller mindre«en stående sannhet». Slik er det ikke lenger, sier Tommy Johansen.

— Det er en tendens at folk tar lengre og lengre utdanning. Men seks-syv år på universitetet er ingen jobbgaranti.

På den annen side vil ikke fylkesarbeidssjefen råde folk til å tenke markedsrettet når de velger utdanning og karrierevei. Til det er arbeidsmarkedet for omskiftelig. Han har mer tro på at man tenker mer på å finne et yrke som passer til ens egne evner og interessefelt.

- Tiltak virker

Aetat i Hordaland har etablert et samarbeid med Karrieresenteret og Handelshøyskolen om en lærlingeordning for akademikere.

— Vi tilbyr arbeidsgivere sterkt subsidiert arbeidskraft i en seksmåneders periode, forteller Tommy Johansen.

Dette er ofte bedrifter som er usikre på om de skal ansette flere. Problemet og utfordringen ligger i å finne bedriftene som kan tenke seg slike tiltaksplasser. Fylkesarbeidssjefen mener likevel at det ligger et potensial i slike tiltak.

— Vår erfaring er at den type tiltak får effekt - helt klart.