Mann er av Bergen tingrett dømt til fengsel i to år og ni måneder.

I august i år ble mannen pågrepet med 6,7 gram hasj og 11 temgesic-tabletter. Dagen etter ble han påtruffet av politiet igjen, denne gang var han i besittelse av 48,8 gram heroinholdig stoffblanding.

I tillegg dømmes mannen for å ha kollidert med tre biler som sto parkert i Slettebakksveien og to som sto parkert i Birkeveien, og å ha forlatt disse uten å oppgi personalia.

At mannen må belage seg på så lang tid i fengsel har blant annet sammenheng med at han fra før har 28 dommer på samvittigheten.

I skjerpende retning har retten også lagt vekt på at lovbruddene ble begått i prøvetiden etter tidligere dom og at det er snakk om en betydelig mengde heroin.

I formildende retning er det vektlagt at han har avgitt en uforbeholden tilståelse.