TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bt.no

Over 30 000 barn sitter mer enn en time i buss på vei til og fra skolen hver dag. Dette gjør både ryggstyrke, balanse og hoftebevegelser hos barn dårligere.Men barneombudet kan ikke tillate at barn får en svekket helse på grunn av skoleskyssen.-De undersøkelser vi i dag kjenner om konsekvenser av skoleskyss gjør oss engstelige. Vi kan ikke tillate oss å svekke barnas helse ved lange daglige bussreiser. I tillegg stjeler vi fritiden fra barna. Det er vel så alvorlig, mener Trond Waage.Fysioterapeut Astrid Nordeng Sjølie har i en doktorgradsstudie påvist at barns hoftebevegelse og balanse blir dårligere ved regelmessig skoleskyss. Hun advarer mot skyss og ber foreldre og skolemyndigheter heller sikre barna trygge og gode sykkel-og gangveier til og fra skole, slik at barna får være i bevegelse. 30.000 barn sitter i dag mer enn en time på bussen til og fra skolen.