Klokken 08.24 fikk politiet melding om et trafikkuhell i Eikefettunnelen på E39 i Lindås. En bil var kjørt i fjellveggen. Ingen kom til skade i kollisjonen, får BT opplyst ved vegtrafikksentralen, men tunnelen ble stengt.

Politiet rykket ut og rekvirerte bergingsbil.

Det dannet seg fort køer i begge retninger. E39 er hovedforbindelsen nord-sør på Vestlandet, og rundt Eikefettunnelen finnes ingen omkjøringsmuligheter.

Redningsbilen var på stedet ca. 09.30. Rundt ti minutter seinere ble tunnelen igjen åpnet for trafikk.