Byrådet hadde allerede banket gjennom Skolebruksplanen, som innebærer at flere skoler i Bergen legges ned.

Etterpå var det budsjettet for neste år som skulle avgjøres. Bystyret ble ikke ferdige før den planlagte middagen klokken 16.00. Frem til da fulgte vi debatten direkte med tekst og video.

Knabbing

Det ble en reprise av tidligere debatter hvor opposisjonen beskyldte byrådspartiene for å lage et usosialt budsjett. De borgerlige kontret med at den rødgrønne regjeringen henter mye penger fra Bergen og fordeler dem på andre, fattigere kommuner.

— Knabbing, kalte Frps gruppeleder Tor Woldseth denne omfordelingen.

— Hvis det skjer knabbing i dette budsjettet, er det knabbing fra de fattige, og det er det byrådspartiene som står for, kontret Odd Rambøl (Ap).

Mindre til de fattige

Det ble mye debatt om den såkalte 80-prosentregelen, som i praksis har sikret trygdede 80 prosent av inntekten etter at husleie og strøm er betalt. Denne regelen skal nå bare gjelde for alderspensjonister.

— Det er komfortabelt for opposisjonen å sitte på tribunen og kommentere. De som tar ansvar, vet at det finnes rammer, sa KrFs Trygve Birkeland, som bidrar til å fjerne 80-prosentsregelen.

— Vi styrer ikke trygdesatsene. Det gjør staten, sa Høyres gruppeleder Hilde Onarheim.

Debatten handlet også i stor grad om tradisjonelle skillelinjer i bergenspolitikken: De rødgrønne vil at alle i kommunen skal betale eiendomsskatt. De borgerlige vil heller hente penger fra BKK og andre offentlige inntektsmaskiner.

— Det vil være naivt å tro at ikke de rødgrønne vil finne på en ny utjevningsregel som vil ta vekk mye av skatteøkningen dersom Bergen øker eiendomsskatten, sa Woldseth.

Her er våre notater fra en lang bystyredag: