— Byen er en versting på dette området, sier Jens Petter Gitlesen, leder i Norsk Forbund for psykisk utviklingshemmede.

— Vi kjenner oss overhodet ikke igjen i denne beskrivelsen, sier byråd Christine Meyer.

Hun hevder at blant storbyene utenom Oslo, er det bare Kristiansand som har flere boliger øremerket for utviklingshemmede enn Bergen. 72 nye boliger for utviklingshemmede skal tas i bruk de to neste årene.

Fortvilte foreldre

  • Fra Bergen får vi stadig henvendelser fra foreldre som er fortvilet over at barna deres ikke kan få seg sitt eget sted å bo. Mange av dem er eldre mennesker som bekymrer seg for hvordan det skal gå med barna når de faller fra.

NFU har også gjort en kartlegging av boligsituasjonen for utviklingshemmede i de andre storbyene.

— Det er vårt inntrykk at ingen av de andre byene har tilnærmelsesvis så mange på venteliste som Bergen har, sier han.

Gitlesen var en av innlederne på høringen om tjenestene for psykisk utviklingshemmede som ble holdt i regi av bystyrekomiteen for helse og sosiale tjenester i dag.

Sparer penger

Til bt.no sier Gitlesen at organisasjonen ikke har gjort noen grundig analyse av hvorfor det er slik.

— Men det er ikke til å komme fra at det er en sparegevinst for kommunene i å la de utviklingshemmede bo hjemme hos foreldrene sine så lenge som mulig

— Mange av dem som får egen bolig vil også ha behov for flere tjenester. Flere tjenester betyr automatisk større utgifter på kommunebudsjettene, sier Gitlesen

Tom Skauge er leder av lokallaget for NFU i Bergen. Han mener Bergen kommune ikke har klart å følge opp de forpliktelsene de har i forhold til ansvarsreformen til utviklingshemmede.

I en oppsummering på høringen ga de kommunens bopolitikk terningkast en. Skoletilbudet fikk en toer på terningen, mens barnehagetilbudet og ferietilbudet fikk henholdsvis terningkast fire og fem.

Stor forbruk

Byråd Christine sier at mennesker med utviklingshemming er blant dem som er blitt høyest prioritert de siste årene.

— Fra 2004 har vi doblet budsjettet, og vi bruker i dag nesten 1 mrd. kroner til tjenester til denne gruppen, sier hun.

Hun bekrefter at vel 150 personer har satt seg på venteliste for å få egen bolig. Men om to år blir ventelisten mer enn halvert.

— Innen 2012 skal vi ha bygge 72 nye leilighet beregnet for denne gruppen. I tillegg regner ved at en 30 talls leiligheter vill blir ledige ved vanlig «turnover». Dermed blir det bare et 50-talls personer tilbake i køen, sier Meyer.

BOLIGKØ: -Vi kjenner oss overhodet ikke igjen i denne beskrivelsen, sier byråd Christine Meyer. ARKIVFOTO: