Veksten i privatpersoners gjeld var på 12,9 prosent i august, mens bedriftene har økt sin gjeld med 136 milliarder kroner, en økning på 20,6 prosent.

Det er Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) som viser at låneiveren foreløpig ikke stopper opp. Det kan bety flere renteøkninger fremover. Seniorøkonom Erlend Lødemel i DNBNor Markets mener dette øker sannsynligheten for hyppigere renteøkninger fra Norges Bank.

Lødemel venter fortsatt høy kredittvekst på grunn av høye boligpriser og et opphetet hyttemarked.