Tidligere har Lånekassen selv avgjort hvilke skoletilbud som berettiger lån og stipend fra Lånekassen. En forskriftsendring innebærer imidlertid at alle utdanningstilbud nå må godkjennes av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

— Vi har lagt merke til at noen utdanningstilbud nærmest reklamerer med at studentene kan få støtte fra Lånekassen, som om det er et kvalitetsstempel. Det er det ikke. Det er ikke snakk om å rense bort skoler, men NOKUT har helt klart større kompetanse til å kvalitetssikre det faglige opplegget enn Lånekassen, sier statssekretær Bjørn Haugstad ved Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

De skolene som ikke blir akkrediterte i sin helhet, må søke om godkjennelse for hvert enkelt tilbud. For allerede eksisterende studietilbud, må NOKUT-godkjennelsen være på plass innen høstsemesteret 2006.