Ingen andre kommunar i landet kan vise til ein tilsvarande dominans for eitt parti.

Framstegspartiet blei nest største partiet i aluminiumkommunen med ni prosent.