Høyskolene bør slås sammen med universitetene, slik at vi får åtte-ti store universiteter i Norge, er en av anbefalingene som utvalget for høyere utdanning legger fram for forskningsminister Tora Aasland (SV) tirsdag.

Under ledelse av professor Steinar Stjernø ved Høgskolen i Oslo har utvalget brukt nesten to år på utrede hvordan høyere utdanning i framtiden bør organiseres de neste 10-20 år.

Men i Tromsø har styrene for Universitetet og Høgskolen for lengst blitt enige om å fusjonere de to institusjonene, og søknad om tillatelse til å slå sammen de to utdanningsinstitusjonene er sendt departementet.

– Målet er at omstruktureringen skal være gjennomført innen første januar 2009, sier Øyvind Ytreberg, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved Høyskolen i Tromsø.

Landsdelsuniversitet?

Tirsdag får vi vite om Stjernøutvalget også vil anbefale at det fusjonerte Universitetet i Tromsø, og tilsvarende sammenslåinger i andre regioner av landet, bør utvikles til såkalte landsdelsuniversiteteter.

Med landsdelsuniversitet menes at flere eller samtlige statlige høyskoler i regionen formelt slås sammen eller organiseres under en og samme universitetsparaply.

Motforestillingene mot slike landsdelsuniversiteteter er mange, viste debatten da spørsmålet ble drøftet mandag på et seminar i Oslo i regi av Forskerforbundet.

Høyskolemiljøet i Bodø i Nordland er i dag større enn høyskolemiljøet i nabofylkets hovedstad Tromsø. Protestene i Bodø og Nordland er til dels kraftige mot å bli del av et landsdelsuniversitet som ligger i Tromsø. Høyskolen i Bodø har ambisjoner om å bli universitetet, og jobber for to universitetsmiljøer i Nord-Norge: Tromsø og Bodø.

Forskerforbundets leder Bjarne Hodne sier at mener prosessen ved Høyskolen i Bodø bør stimuleres.

– Ett universitet som omfatter alle høyskoler i den nordlige regionen vil få en fagportefølje som blir svært uensartet. Det vil bli vanskeligere å fremme spisskompetanse. Modellen vil dessuten by på styringsproblemer, sier Hodne til NTB.

Forskerforbundets leder sier han har større tro på en strategi der samarbeid mellom institusjoner fremmes gjennom økonomiske insentiver

Kan bli nedlagt

Stortingsrepresentant Rolf Reikvam (SV), som deltok på seminaret mandag, sier han frykter at mindre høyskoler kan bli nedlagt i kjølvannet av Stjernøutvalgets forslag om å slå høyskolene sammen med universitetene.

Reikvam sier til NTB at han frykter at Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen i Nesna i Nordland, vil bli nedlagt i kjølvannet av den prosessen som starter med Stjernøutvalgets innstilling

– Selv om Stjernøutvalget ikke skulle foreslå nedleggelse av mindre høyskoler i selve innstillingen, tror jeg nedleggelse vil bli en nødvendig konsekvens av utvalgets forslag til omstrukturering, gitt at lekkasjene fra utvalget er riktige, sier Reikvam.

Øyvin Ytreberg, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved Høgskolen i Tromsø, sier til NTB at flere mindre høyskoler i Nord-Norge har problemer med å rekruttere fagfolk og studenter. I tillegg til Høgskolen i Nesna, trekker han fram Høgskolen i Finnmark (Alta) og Høgskolen i Narvik som eksempler.