Sjølvsagt enda det med at fotballtoppane gav seg med det same, for no høyrde dei det samstemmige ropet frå sjølve folkedjupet – det vil stort sett seia tabloidavisene i Oslo – for korleis kunne ein slå vrak på sjølvaste flagget og få ein skarve krusedull i staden?

Så lite visste dei. Men om dei hadde vore litt klokare, hadde dei teke den vakre fotturen gjennom Prestegardsmoen på Voss, over Tintrabrua, opp framom Tintrabakken og Kunsthandverksskulen og ein aldri så liten bakke opp mot Helgavanget, så hadde dei fått svar. Dette er heimstaden til ”krusedullen”, her ligg Rosereiret, og her ligg museet som Magnus Dagestad laga for drygt 50 år sidan. Her finn du det mest norsknasjonale som finst, den stilen som byfolk svivørdeleg kalla for ”drakestilen”, men som Magnus Dagestad sjølv helst kalla den nasjonale, eller ”landkjenningstilen”.

På 1930-talet laga byfolka endå til utstilling på Kunstindustrimuseet i Oslo for å sjå kor ille dette var, for no var det moderne tider, og då kunne alt det supernasjonale kastast på den historiske skraphaugen. Det måtte ein bergensar til for å visa at dette var alt anna enn skrap, Stephan Tschudi-Madsen skreiv ein stor fagartikkel med overskrifta ”Honnør til en hånet stil”. Det var Magnus Dagestadstilen han hylla, og ikkje berre det: Han sette denne nasjonale stilen inn i eit europeisk perspektiv. Veltalande og velskrivande som riksantikvaren alltid var, fekk han kritikken til å stoppa – på same måten som han greidde å få augo opp for det eineståande i ein ”håna by”, Ålesund med jugendhusa etter brannen i 1904.

Magnus Dagestad og kona, rosemålaren Helena Bu, vart aldri rike, dei hadde aldri meir enn frå hand til munn så lenge dei levde. Men det var ikkje derfor dei skipa Kunsthandverksskulen og bygde seg Rosereiret, den eineståande heimen som er knytt til museet i dag. Dei visste at dei var med på eit nasjonalt storverk, det som ein med litt store ord kan seia var den krafta som førde til sjølvstendet i 1905. Dei var ikkje åleine. Ein vanvørd diktar som Per Sivle høyrde med, venekrinsen vaks, og namn som Geirr Tveitt og Nils Bergslien kom til – og ein åndeleg slektning var Gerhard Munthe som forma Håkonshallen i Bergen med verk som gjekk med i eksplosjonen i Bergen i 1944. Magnus Dagestad gjorde eit siste storverk, då han samla og stilte ut dei viktigaste arbeida sine i eit museet som han rakk å få ferdig før han døydde, på eit loft som var ”minst tre gonger for lite”, som han sjølv sa.

Men Dagestadmuseet slik du der det i dag, er ikkje berre ein forteljing om den nasjonale stilen, og om multigeniet Magnus Dagestad. Det er også eit eventyr som fekk eit framhald: Brita Mølster Dagestad, den andre kona og enkja etter Magnus, hadde lite å hjelpa seg med, men ho hadde draumen i seg. ”Du sel ikkje sjela di”, svara ho då eit varmhjarta menneske ville kjøpa fela etter Magnus for å gje Brita nokre tiltrengde kroner.

Neste generasjon gjekk endå vidare. Dottera Åshild og mannen hennar, Magne Bjørke, bygde på eigen kostnad og i stor grad med eigne hender eitt nytt museum, meir enn tre gonger så stort som det gamle. I dag kan du sjå heile verket til Magnus Dagestad, i eit museum som er eit mønster på korleis ein slik arv kan samlast, vernast og visast – det er slett ikkje noko lite museum, det er forma som ein heim, der du kan gå frå stove til stove og sjå korleis alt står i ein samanheng, i møblar, i bilete, i utskjeringar, i rosemåling, i prydgjenstandar, og til dømes nokre av dei meir enn femti felene som Magnus bygde – for sjølvsagt var han spelemann også! Og så kan du verta mint om at det finst eit ”Dagestadmuseum” verda rundt, ungdomshus, private bustader, kaffistoveinteriør og møtesalar, til dømes.

Det har ikkje kosta staten, fylket eller kommunen eit øre. Alt har dei skapt og betalt sjølve. Kanskje det er ein god nok grunn til at du burde unna deg ein tur til dette rosereiret – og så får du på kjøpet den vakraste utsikta du kan tenkja deg: Over Vosso, Prestegardsmoen og Vangsvatnet!

Her er dei som tok vare på ein stor arv, Åshild, dotter til Magnus, og Magne, sonen til Nils N. Bjørke.
Privat
Dette er nokre av dei mange felene som Magnus Dagestad bygde.
Kjartan Rødland
Slik hugsar alle Magnus Dagestad - og ikkje minst hatten hans!
Privat