Av storbyene i Norge, har Haukeland Universitetssykehus den dyreste parkeringen.

— Vi har ikke så mye mer å si enn at vi vet om det og vi vil gå gjennom parkeringsordningen over sommeren, sier avdelingssjef ved Hospitaldrift, Kari Riis.

Harald Nordvik (68) er en av mange pårørende som har fått merke den dyre parkeringen på Haukeland Universitetssykehus. I dag skrev bt.no at han måtte betale over 40.000 kroner i parkering for å besøke sin dødssyke kone. Hadde Nordvik bodd i Trondheim etter Oslo, ville han fått parkeringen gratis.

— Det er en skam. At folk som er i en slik sårbar situasjon på toppen av det hele må tenke på parkeringen, sier Harald Nordvik.

Haukeland Universitetssykehus har i dag ingen retningslinjer som gir rimeligere parkering for langtidspårørende.

— Det finnes ikke i dag. Men når vi tar en full gjennomgang av parkeringsordningen til høsten, vil vi se nøye på om vi kan finne ordninger som ivaretar pårørende som er i en spesielt vanskelig situasjon, sier hun.

Gratisordninger

Ved Rikshospitalet i Oslo er tonen en helt annen.

— I forhold til pårørende til pasienter som er i sluttfasen av livet, gis det refusjon av hele parkeringsbeløpet, sier kommunikasjonsrådgiver ved Oslo Universitetssykehus, Børge Einrem.

Han sier det er avdelingen der pasient er eller har vært på, som vurderer dette.

— Pårørende, der tilstedeværelse av medisinske grunner er vurdert å være viktig, vil også få refundert parkeringsutgiftene, sier han.

Også i Trondheim er det gratis parkering for langtidssykeleie dersom man parkerer på gateplan utenfor parkeringshuset ved St. Olavs Hospital.

— Vi har blant annet gratis parkeringskort som ligger på kreftavdelingen og barneklinikken. Disse kortene kan lånes av pårørende som besøker sykehuset over lengre tid, sier seksjonsleder ved Trondheim parkering, Steinar Myhr.

Det er ifølge Myhr avdelingene ved sykehuset som bestemmer hvem som kan få dette kortet.

— Hadde en for eksempel vært på kreftavdelingen med en døende pasient her i Trondheim, ville parkeringen vært gratis, sier Myhr.

Rimeligere parkering

Ved Stavanger Universitetssykehus er det Q-park som drifter anlegget. Her betaler pårørende full parkeringsavgift de 3 første døgnene, deretter er det 300 kroner pr. uke.

— Ledelsen har et veldig godt samarbeid med brukerutvalget på sykehuset og jeg mener det er dette som gjør at vi har de prisene vi har i dag for langtidsparkering, sier servicesjef ved Stavanger Universitetssykehus, Jan Åge Moen.

Han sier at målet er å legge ting best mulig til rette for både pasienter og pårørende.

— Vi har også et eget parkeringsutvalg på sykehuset bestående av ansatte og ledelsen som tar seg av alt som har med parkering å gjøre, sier han.

Månedskort i Kristiansand

Sørlandets sykehus i Kristiansand har den laveste prisen av de sykehusene bt.no har sjekket. I dag er prisen 12 kroner pr. time og 60 kroner i døgnet. I helgene og på helligdager er det gratis.

— Vi har satt parkeringsavgiften i forhold til det behovet vi har for å kunne finansiere parkeringen. Vi har også lagt oss på et nivå som ikke er høyere enn i byen, sier driftsdirektør ved Sørlandets sykehus HF, Per Torgersen.

For pasienter og pårørende med langt sykehusopphold, har sykehuset et månedskort som koster 350 kroner.

— Det er nettopp for å skåne langtidspasienter og pårørende, sier han.

Hva synes du om parkeringsprisene på Haukeland? Bruk gjerne kommentarfeltet.