En ringerunde til Oslo, Trondheim, Stavanger og Kristiansand viser at Bergen fortsatt henger etter når det gjelder barnehagetilbud. Ved årsskiftet hadde 70,7 prosent av alle bergenske barn i alderen ett til fem år tilbud om barnehageplass, mens behovet er anslått til 87 prosent.

I løpet av 2005 ble det etablert 700 nye barnehageplasser i Bergen, og dekningen økte med fem prosentpoeng. Som BT fortalte i går, øker likevel barnehagekøene fordi stadig flere søker om plass.

— Her får alle plass

Til sammenlikning har Kristiansand kommune en dekningsprosent på 82 prosent. Kommunen har lister over ledige barnehageplasser på sine nettsider. For øyeblikket er det 63 ledige plasser, fordelt på syv kommunale og 57 private.

— Vi sier at vi har full barnehagedekning. Alle som flytter til kommunen kan forvente barnehageplass, selv om vi ikke kan garantere at det blir akkurat i den bydelen de bor, sier barnehagedirektør i Kristiansand, Nina Gjærum Reinhardt.

Hun lister opp tre hovedpunkter i kommunens barnehagestrategi:

n De kommunale barnehagene ble omstrukturert til større enheter. Kommunen hadde mange små barnehager. Disse ble bygget ut med flere avdelinger.

n Alle private barnehager får kommunal lånegaranti. Mye av veksten i plasser har kommet blant private.

n Småbarnsgrupper med ni barn ble utvidet til 14 barn. Dette har politikerne i Bergen så langt avvist å gjøre, og Reinhardt sier at erfaringene ikke bare er gode i Kristiansand.

— Likevel tror jeg ikke vi kunne gjennomført utbyggingen uten disse tiltakene. At vi driver mer effektivt har utløst bevilgninger til nye plasser. I hvert fall var det tilfelle under den forrige regjeringen, sier hun.

- Ikke vår feil

Å skaffe tomter til nye barnehager har vært høyt prioritert i Kristiansand. Bergens byråd for oppvekst, Hans-Carl Tveit, peker på det som et av hovedproblemene her i byen. Han erkjenner at barnehager ikke har vært godt nok ivaretatt i areal- og reguleringsplaner.

— Men dette er også et problem som går tilbake i tid. Bergen var også den av storbyene som hadde dårligst dekning på det tidspunktet barnehagereformen ble vedtatt, og således hadde det dårligste utgangspunktet, sier Tveit.

I 2006 er det planlagt å bygge 750 nye barnehageplasser i kommunen. De fleste åpner på slutten av året.

Kvinnelig sinne

Tre kvinnelige opposisjonspolitikere reagerer sterkt på at Tveit ikke tror på full barnehagedekning før i slutten av 2008.

— Dette viser at byrådet ikke gidder å prioritere barnehager. Det var jo også en beskjed å få på selveste kvinnedagen, sier Oddny Miljeteig i SV.

Senterpartiets Kjersti Toppe og Stine Akre i RV er opptatt av tomtespørsmålet.

— Det er en feig politikk å bruke barns lekearealer til barnehager. Det gjør dessuten at utbyggingen går saktere, siden reguleringen av slike arealer er svært streng. Jeg kan ikke huske en eneste sak der man har omregulert boligområder til barnehage, sier Toppe.

— Kommunen har aldri benyttet muligheten for ekspropriasjon og heller ikke brukt den kommunale forkjøpsretten de har til bygårder eller hus som legges ut for salg, påpeker Akre.

Finansminister Kristin Halvorsen ville heller ikke i går kommentere barnehagedekningen i Bergen. Halvorsen sa under valgkampen at hun vil trekke seg som partileder hvis det ikke er full barnehagedekning innen 1. januar 2008.

HELGE SKODVIN