Lørdag formiddag opplyser Haukeland universitetssjukehus at tilstanden til jenta er alvorlig, men stabil. Hun er innlagt ved Brannskadeavsnittet ved Haukeland Universitetssjukehus.

Ifølge klinikksjef ved Kirurgisk klinikk, August Bakke, er skadene omtrent som forventet ut fra de opplysningene legene fikk før jenta kom til sykehuset. Siden det har gått lang tid siden ulykken skjedde, vil det være nødvendig med aktiv brannskadebehandling før legene kan begynne å operere.

Et team av spesialister sto klar til å hjelpe den afghanske pasientene da hun kom til sykehuset sent fredag kveld.

— Infeksjons-, sårbehandling og kirurgi er noen av de viktigste elementene i behandling av brannskader. Ut fra den informasjonen vi har om den nesten ti år gamle jenten, vil hun trolig trenge flere hudoperasjoner mens hun er hos oss, sier Einar Eriksen.

Han er seksjonsoverlege ved Brannskadeavsnittet og har spesialkompetanse på behandling av brannskadde i u-land. Eriksen karakteriserer brannskadene hennes som alvorlig.

— Dersom Naoroz ikke får intensivbehandling, kan skadene utvikle seg til å bli livstruende, sier han.

Hjelp og lindring

Da BT snakket med seksjonsoverlegen i går formiddag, hadde han godt håp om at den langveisfarende pasienten kan få behandling som lindrer og leger.

Eriksen regner med hun må være på sykehuset i fire til seks uker. Det er trolig at hun må ha flere hudoperasjoner.

Haukeland-spesialistene har de siste tre ukene flere ganger hatt kontakt med lege Terje Ervik i en landsby nær forlegningene til de norske soldatene i Afghanistan. De har også fått flere bilder av brannsårene.

Eriksen regner med at ikke med at den lange reisen var noen ekstrabelastning for pasienten.

— En sykepleier var med henne om bord. Underveis fikk hun sårbehandling og også intravenøs behandling.

Fikk haik

I Afghanistan finnes det ingen sykehus med ekspertise på kompliserte brannskader.

— Det ville være vanskelig for det norske sanitærpersonellet å gi henne den intensive pleien hun behøver. Fra sykehusledelsen på Haukeland fikk vi klarsignal til å ta henne hit. Men transporten var et problem inntil for få dager siden, da utenriksminister Jonas Gahr Støre kom. Da løste det seg, sier han.

Hjelp i Afghanistan

Eriksen har spesialkompetanse på behandling av brannskader i underutviklede land. Nylig var han i Addis Abeba i Etiopia. Der var Haukeland Universitetssykehus med å bygge opp en brannskadeavdeling.

  • Dersom Norge vil hjelpe med å bygge opp en liknende avdeling i Afghanistan stiller sykehus seg positiv til å være med å assistere, sier informasjonsdirektør Mona Høgli.
Her er Naoroz på vei inn i flyet fra Afghanistan til Bergen.
Junge, Heiko