- Det gikk over all forventning. Vekten på 20 tonn stemte godt. Og tårnet var så skrått i bunnen at vi ikke trengte den andre kranen til å legge det ned. Tårnet kunne bare vippes over, sier Steinar Næsheim.

Han ledet kranoperasjonen da Damsgårdssundets landemerke, IFA-tårnet i går skulle skjæres av huset det har stått på og legges i bakken. IFA-tårnet tilhørte opprinnelig Bergen Blikktrykkeri, men fra 60-tallet ble bygningen overtatt av International Farvefabrik, IFA.

- Vi har planlagt dette en stund, for det er et tungt løft, men nå kan vi ta juleferie, sier Næsheim.

Uvanlig jobb

Før det store løftet var de to smedene André Rognsøy og Roy Ove Ingebrigtsen oppe og skar over de fire stålbena på tårnet med skjærebrenner.

- Jeg har gledet meg. Det er en litt uvanlig jobb, for dette tårnet har så store konstruksjoner, sier André Rognsøy.

- Dueskitten lå i tykke lag. Da vi løftet av taket i går, lettet det en masse duer, forteller leder for rivingen, Roald Dørmænen.

Han har vært på pletten for å se til at alt har gått greit med den svære stålkonstruksjonen.

- Tårnet måtte strammes opp før det ble løftet av slik at det ikke skulle gli. Derfor har vi også utsatt denne operasjonen nå som vi har hatt så mye vind, sier Dørmænen.

Det nye bydelstorget

Der tårnet har stått, skal den nye Markusplassen komme. Den som ifølge utbygger BOB skal utgjøre hjertet i Damsgårdssundet. Naboene i Ternen borettslag hadde i går panoramautsikt fra verandaene sine til det store tårnløftet. For dem kommer Markusplassen like utenfor vinduene, med broen over sundet bare noen skritt bortenfor.

Prosjektsjef i BOB, Ole Herbrand Kleppe, er fornøyd.

- Her skal det nye bydelstorget komme. Dette er en milepæl mellom gammel og ny tid. Her blir det åpning mot sjøen, i bakkant kommer den gamle teglsteinsbygningen som vi skal bevare, men bygge på med 60–70 nye boliger. Og herfra skal den nye sykkel— og gangbroen gå over til den andre siden av sundet, sier Kleppe.

Markusplassen vil bli på 2000 kvadratmeter, inkludert Damsgårdsveien som blir en del av plassen. Damsgårdsveien blir stengt for gjennomkjøring.

- Søndag 18. desember skal vi markere begynnelsen på Markusplassen med å tenne juletre og ha konsert her, forteller Kleppe.

Innspill fra innbyggerne

Arbeidet med både plassen og broen har stått i stampe siden midten av 2000-tallet. Årsaken er en ekspropriasjonssak mellom Bergen kommune og de berørte partene i området. Men kommunen venter ikke på en eventuell ny rettsrunde i skjønnssaken, men setter nå i gang arbeidet med broen og plassen.

- Dette er en viktig milepæl for Damsgårdssundet. Det arbeides nå med detaljene for Markusplassen.

- Vi vil gjerne ha innspill fra innbyggerne i bydelen. Dette blir et flott byrom med gang- og sykkelbro. Et virkelig løft for byen og bydelen, sier Lisbeth Iversen, byråd for sosial, bolig og områdesatsing.

Anbud over nyttår

Ifølge byråd for byutvikling, Filip Rygg, vil anbudsprosessen på broen settes i gang over nyttår.

- Det vil nok gå et år før vi kan sette spaden i jorden for broen, sier han.

Broen skal prefabrikkeres, så det er selve brofestet og innslaget som skal ut på anbud. Fra kommunen har det hele tiden vært forutsatt at IFA-tårnet skal vekk siden det er del av takkonstruksjonen til et bygg som må vike for Markusplassen.

- Det ligger ingen føringer i planene for plassen at det skal bygges et nytt tårn, sier Filip Rygg.

Riving av landemerket ved Damsgårdssundet, IFA-tårnet.

EXIT IFA-TÅRNET: 20 tonn stål ble skåret av med skjærebrenner og løftet ned på det som i fremtiden skal bli Markusplassen. Nå skal bølgeblikkplatene fjernes, stålet kuttes opp og kjøres til Sotra for gjenvinning. Et industrimonument er borte.
Rune S vig
DAMSGÅRDSSUNDET: Slik ser BOB for seg Markusplassen i en idéskisse. Her har de tegnet inn et nytt IFA-tårn, men det er det i tilfelle kommunen som må ta kostnaden med.