Kommunen fikk beskjed om at de måtte stenge Landås skole på grunn av de store fuktproblemene i byggene. Bergen kommunale bygg (BKB) har jobbet med å rette på problemene, og har jobbet dag og kveld i to uker med å grave opp langs skoleveggen for å få bukt med fuktproblemene.

— Etter at Arbeidstilsynet kom med sine krav, har vi brukt fem millioner kroner på tiltak, sier kommunaldirektør for finans, Rune Haugsdal.

Han har ennå ikke oversikt over hvor mye gravearbeidet de siste ukene vil koste.

Fredag sendte kommunen over dokumentasjon på arbeidet som er gjort de siste ukene. Arbeidstilsynet har i løpet av fredagen gått gjennom oversendelsen og vurdert den. De har nå sendt et brev tilbake til kommunen.Etter det bt.no kjenner til, er ikke arbeidet som er gjort på skolen godt nok for å tilfredsstille kravene til tilsynet. Når skolen eventuelt må stenge, er ennå ikke avklart.

Jobbet lenge

Allerede i sommer varslet Arbeidstilsynet at forholdene ved Landås skole var så alvorlige at elevene må flyttes i andre lokaler hvis ikke noe gjøres.

Frist for å gjennomføre tiltakene ble satt til 1. oktober. 10. oktober ble det ny befaring på skolen der både kommunelegen, Arbeidstilsynet og Bergen Kommunale Bygg deltok. Resultatet var at skolen måtte stenge deler av bygningen innen 8.november.

Millionsluk

Siden Arbeidstilsynet ble involvert, har kommunen brukt over seks millioner kroner på å rehabilitere skolen. Gravemaskiner og lastebiler har vært i drift dag og kveld i to uker for å grave opp langs skoleveggen for å få bukt med fuktproblemene.

I sitt tilsvar til Arbeidstilsynet sa de at de kom til å være ferdige med dette innen 21.november.