Forfaller din skole? Ta bilder og send til 2211 eller skoleforfall@bt.no. Send også tips om steder BT bør besøke for å dokumentere skolehverdagen.

— Det har vært en vanskelig avgjørelse å ta, det dreier seg om å splitte skolemiljøet på tre ulike skoler. Vi flytter også de yngste elevene som har mest behov for støtte. Men valget er gjort etter en helhetlig vurdering og entydige råd fra de som må leve med dette, sier skolebyråd Harald Victor Hove til bt.no.

Vi mener risikoen for helseplager hos brukerne er uakseptabel høy

Fra Sintef Energi-rapport, desember 2011

— Det er ikke med letthet vi gjør dette.

Skolen stenges fordi det er store skader på den. Ansatte har klaget på dårlig luft. Kommunen har brukt flere millioner kroner på opprustingen, men uten å lykkes.

16. januar stenges skolen.

RÅTE: Alvorlige råteskader på østfasaden.
SINTEF Energi

Knusende rapport

I november i fjor ble Sintef Energi kontaktet av Arbeidstilsynet Vestlandet for å lage en vurdering av inneklimaet ved Landås skole. I rapporten fra desember 2011 får kommunen svært liten ære for å gjøre noe med problemene. I et sammendrag beskyldes byggeier i krasse ordelag for trenering og krangling:

  • Alle byggene på Landås skole har betydelige fuktskader. Dette har pågått over lang tid, og skadene har vært synlige lenge, problemene er dokumentert flere ganger og flere personer har fått helseproblemer ved opphold i byggene.
  • Siden det ikke er gjennomført tiltak (...), kan vi ikke anbefale at noen av bygningene brukes til undervisningsformål nå.
  • Vi mener risikoen for helseplager hos brukerne er uakseptabel høy.
  • Byggeier har i liten grad vist vilje til å ta tak i disse realitetene. Det virker som byggeier heller har fokus på å bestride forelagt dokumentasjon og gjennomføre perifere og utsettende tiltak.

— Helse og trivsel 1. pri.

— Elevene og lærerne sin helse og trivsel er vår første prioritet, og etter en grundig vurdering og tett dialog med partene, velger vi å fremskynde stengingen av Landås skole til mandag 16. januar. Dette betyr at elevene vil bli busset til Kringlebotn og Seljedalen skole, sier byråd for barnehage og skole, Harald Victor Hove, i en pressemelding fra kommunen.

Ifølge meldingen har Bergen kommune de siste dagene jobbet iherdig med å finne løsninger for alternative lokaler. Slik blir buss- og SFO-løsningen:

  • Fra mandag 16. januar vil 200 elever fra 1. til 2. trinn bli busset til Kringlebotn .
  • 3. til 4. trinn blir busset til Seljedalen.
  • Det vil være tilbud om SFO på skolene der elevene får sin undervisning.
  • Rektor Børje Helander er i dialog med foreldrene til de åtte elevene i spesialavdelingen om hvor de skal få videre undervisning. De 150 elevene fra 5. til 7. trinn vil fortsatt være på Skjold skole.

Rektor støtter stenging

Rektor Børje Helander er fornøyd med at skolen stenges neste mandag.

Det er parodisk når de bruker opp mot 13 millioner kroner på å skifte fliser og gjøre kosmetiske utbedringer, uten å gjøre noe med det grunnleggende

FAU-leder Anund Rannestad

— Jeg stiller meg bak vedtaket. Det er det eneste fornuftige å gjøre ut fra rapporten vi har fått fra Sintef.

Sintef leverte sin rapport til Arbeidstilsynet før jul. Her konkluderer de med at hele skolen bør stenges ut fra en bygningsteknisk vurdering.

Da Helander begynte på skolen i 2007, var det med løfte om en ny Landås skole innen 2010. Slik gikk det ikke, og i høst ble deler av skolen stengt.

— Det er ikke bra at vi kommer så langt at vi har en bygningsmasse som gjør at vi må stenge en skole, sier han.

Han vil gjøre sitt for at situasjonen for elevene, som nå blir spredd på tre ulike skoler, skal bli best mulig.

— Dette skal vi klare. Vi må ha kjente voksne i bussene, som kan ta seg av barna. Vi skal også sørge for at god informasjon kommer ut til alle foreldrene, sier han.

FAU-leder: - Parodisk

FAU-leder Anund Rannestad tror også det er best for elevene at skolen nå stenger.

— Det er ikke hyggelig at skolen stenger. Men med bakgrunn i den situasjonen vi har kommet i, er jeg glad for at den stenger, sier han.

Foreldre og ansatte ved skolen har lenge varslet om det dårlige inneklimaet.

— Dette viser at man endelig tar den risikoen bygningen innebærer for elever og ansattes helse på alvor, sier han.

Vi har påpekt manglende vedlikehold de siste ni årene

Arve Bang, overlege i Helsevernetaten

- Men det har tatt tid?

— Det kan man trygt si. Landås skole har vært slik i 15 år. Herfra kan det bare bli bedre. Kommunen har ikke sett alvoret i manglende vedlikehold og har ikke evnet eller villet få fortgang i prosessen mot ny skole, sier FAU-lederen.

I høst har kommunen brukt minst 6,5 millioner kroner på å rehabilitere og drenere Landås skole, som nå altså likevel må stenges.

— Det er parodisk når de bruker opp mot 13 millioner kroner på å skifte fliser og gjøre kosmetiske utbedringer, uten å gjøre noe med det grunnleggende, sier Rannestad.

- Spredning ikke gunstig

Fra høsten er det meningen at elevene skal samles igjen i gamle Ulriken skole, som ligger like ved Landås skole. Men denne skolen er for liten for de 450 elevene, og FAU-lederen er opptatt av at det blir gode løsninger fra høsten av.

— Ny skole står ikke klar, og vil ikke gjøre det før tidligst i 2014. Elevene må leve med midlertidige løsninger til den tid. Hvordan de vil håndtere alle våre elever i midlertidige løsninger, vet vi ikke ennå, sier han.

Helsevernetaten har lagt vekt på at splitting av skoleelevene ikke er noen god løsning.

— Spredning er ikke særlig gunstig. Det gir ikke god nok trygghet og forutsigbarhet for de minste, sier overlege Arve Bang i Helsevernetaten.

Han mener likevel løsningen med å busse elevene til tre forskjellige skoler kan fungere.

— Men det blir viktig å følge opp og etablere et prosjekt for å overvåke effekten dette har på klassene og den enkelte elev. Skolehelsetjenesten må styrkes.

Landås skole søkte helseverngodkjenning både i 2000 og 2003, men fikk avslag begge gangene.

— Vi har vært her mange ganger og fattet vedtak. Vi har påpekt manglende vedlikehold de siste ni årene. Selv om skolen ikke er godkjent, kan kommunen velge å drifte videre. Vi har ingen styrende myndighet, sier overlegen.

Han liker ikke at det har gått så langt på Landås.

— Dette gjenspeiler at vedlikehold har vært underprioritert. Det er et kjent faktum, og er noe vi har sagt i mange år, sier Bang.

«Vanskelig»

— Vi skal ikke legge skjul på at dette har vært en vanskelig beslutning, sier skolebyråd Hove.

Ifølge ham er den faglige vurderingen av en fremskyndet stenging av Landås skole entydig begrunnet. Sintef har i sin rapport konkludert med at hele skolen bør stenges ut fra en bygningsteknisk vurdering. Hove sier også at Etat for helsetjenester i sin vurdering har lagt vekt på at mulige belastninger ved en stenging ikke står i forhold til den helserisiko det måtte innebære å fortsatt ha tilhold på Landås skole frem til juni 2012. — Det viktigste for oss nå er at elever, ansatte og foreldre føler seg trygge og at de blir godt informert, sier Hove.

STENGER: Byråd Harald Victor Hove stenger Landås skole.
ØRJAN DEISZ