De 450 elevene flyttes over til Landås, Slettebakken, Kronstad, Haukeland og Minde.

Byråd for oppvekst, Hans-Carl Tveit (V), er i ferd med å legge ned skolen der han selv var elev. En annen tidligere elev, er nylig avgått byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Foreldre, ansatte og elever har levd i troen på at den nedslitte skolen skulle renoveres for 47 millioner kroner. Nå viser helt nye tall at prisen Bergen kommune måtte betalt for 64 år med mangelfullt vedlikehold, ville blitt 99 millioner kroner. Skolen er kun malt én gang siden den ble bygget i 1939. Løsningen på problemet blir nedleggelse.

Byrådet ser for seg at skolebygningen selges, og blir bygd om til boliger.

Foreldreaksjon

Utenfor møter vi Ingebjørn Magnus. Hun sleper rundt på sine tre barn. Tvillingene Jacob og Cornelius (4) skal begynne på skolen neste år. Mamma Ingebjørg ble sint da hun tidligere på dagen leste i avisen at byrådet foreslår å legge ned skolen.

— Det blir helt sikkert foreldreaksjon. Vi er opptatt av nærmiljøet. Det er akkurat dette vi ikke ønsker - store skoler langt borte fra hjemmet, sier mamma sint.

Rektor Randi Gelink påla seg selv tilnærmet munnkurv i går. Hun havnet i en lojalitetskonflikt mellom sin arbeidsgiver, Bergen kommune, og barna som hun er rektor for.

— Jeg er pålagt å si at dette er fryktelig trist, sier hun. Gelink forteller at det var en slukkøret forsamling som møttes på lærerværelset i går morges.

— Stemningen kan beskrives som lamslått, sier hun.

Legger ned Seljedalen

I tillegg til å legge ned Fridalen skole, foreslår byrådet at Seljedalen skole i Fyllingsdalen blir lagt ned. De 220 elevene flyttes til Løvås og Sælen. Den internasjonale skolen flyttes fra Slettebakken til Seljedalen.

Under fremleggelsen av budsjettet til Høyre-KrF-Venstre-byrådet i går, ble det hevdet at dette er et budsjett der barn kommer godt ut. Begrunnelsen er at man plusser på 31 millioner til barnehagefinansiering og øker rammetimetallet i barneskolen. Men totalt må byrådsavdelingen for oppvekst ta 49,4 millioner i en innskjæringspakke på totalt 142, 3 millioner kroner. Det er mest av alle avdelinger.

SINT MOR: Ingebjørg Magnus har en sønn i 2. klasse på Fridalen skole. Neste år skal tvillingene Jacob og Cornelius (4) begynne på skolen. - Jeg fikk frokosten i halsen da jeg leste om nedleggelsen i avisen.
EIRIK BREKKE