Ca 300 ansatte vil bli tatt ut i streik fra 14. november dersom Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening (AAF) ikke blir enige i meklingen som starter 12. november.

Rammer makten

En eventuell streik vil ramme noen av de aller viktigste maktbastionene i norsk politikk:

Arbeiderpartiet sentralt

SV sentralt

LOs hovedkontor

I tillegg blir ansatte i tre av LOs største og mektigste forbund tatt ut dersom det blir streik fra 14. november:

Fagforbundets Hovedkontor

Fellesforbundets Hovedkontor

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds hovedkontor

Bråk om vikarer

Lønnsoppgjøret for de ca 1200 ansatte i arbeiderbevegelsen endte i brudd 6. oktober. Handel og kontor gikk den gang hardt ut mot AAF fordi de i forhandlingene ikke fikk gjennomslag for krav knyttet til vikar, innleie og deltid som er sentrale krav når LO og forbundene forhandler med arbeidsgiversiden.

Partene er også uenige om lønnstillegget og her er avstanden stor. AAF tilbyr de ansatte et tillegg som gir en lønnsvekst på i underkant av to prosent, Handel og Kontor krever 4,3 prosent. AAF mener lønnsglidningen det siste året har vært så stor at oppgjøret får en ramme på 4,3 prosent selv med et så lavt generelt tillegg. Handel og Kontor mener det bare er et svært lite mindretall av de ansatte som har nytt godt av lønnsglidningen.

Pengene gjenstår

Nå tyder mye på at uenigheten om vikar, innleie og deltid er ryddet av veien før meklingen starter. Forbundsleder Sture Arntzen i Handel og Kontor har de siste ukene hatt møter med sin egen forhandlingsdelegasjon, med styreleder i AAF, Ellen Stensrud, og ledelsen i LO.

— Min oppfatning etter disse møtene er at dette med innleie, heltid og deltid og andre faglige spørsmål vil falle på plass i meglingen. Det som blir stående igjen å forhandle om, er økonomiske spørsmålene, uttalte Arntzen til BT 29. oktober.