Sykdommen Ila (infeksiøs lakseanemi) blomstrer først når det blir varmere i vannet.

Tre av smittetilfellene er registrert i Sogn og Fjordane, de to andre i Møre og Romsdal og Trøndelag. Blant annet er de børsnoterte selskapene Pan Fish og Fjord Seafood er rammet.

Veterinærmyndighetene frykter utviklingen når våren kommer for fullt, skriver Dagens Næringsliv.

-Vi har dessuten ikke full oversikt over hvor smitten finnes. Det vi har sett til nå kan nok være toppen av et isfjell, sier spesialveterinær Martin Binde hos Fylkesveterinæren i Hordaland og Sogn og Fjordane.

En hurtigarbeidende komité nedsatt av næringen selv skal arbeide for å forebygge spredning. Blant annet vil det bli begrensninger på hvilke anlegg som kan sette ut smolt i vår.

(NTB)