Damsgård skole og bygget som huser ungdomstrinnet på Holen skole i Indre Laksevåg skal rives og erstattes av nybygg. I mellomtiden foreslår byrådet at elevene busses til erstatningsskoler i Fyllingsdalen, ved henholdsvis Løvås og Lynghaug skoler.

Det betyr at de til sammen 850 elevene i flere år må fraktes med buss ut av bydelen for å gå på skole i Fyllingsdalen mens byggearbeidet foregår.

— Viktig for nærmiljøet

Det får foreldreutvalget (FAU) ved Damsgård skole til å reagere. Tirsdag ettermiddag hadde foreldrerepresentanter fra skolen et møte med opposisjonspolitikere i bystyret for å fremme saken sin.

— Dette handler ikke bare om at elevene må ta buss. Skolene er viktige for nærmiljøet. Når de forsvinner i to-tre år, forsvinner nesten all aktivitet i bydelen, sier FAU-leder Karit Elise Valen.

Foreldrene peker på at kommunen har satt i gang en områdesatsing i Inde Laksevåg, der barn og unges oppvekstmiljø skal stå i fokus.

— Å flytte nærskolen bort i flere år slår beina under denne satsingen, sier Valen.

— Det er ikke uten grunn at foregår en områdesatsing akkurat her, legger Gro Dyrhaug til.

— Vi frykter at ressurssterke foreldre nå vil flytte barna sine ut av skolen eller flytte fra området.

- Overkjørt

Sammen med en rekke organisasjoner fra bydelen har foreldreutvalget sendt et brev til byrådet, der de krever at den midlertidige løsningen etableres i Indre Laksevåg . Her skriver de at de ikke føler at de har blitt inkludert i dialogen eller prosessen.

— Senest en uke før forslaget kom hadde FAU og rektor et møte der vi diskuterte plantegningene for skolen i Willy Valentinsvei, som vi hele tiden har trodd ble stedet for erstatningsskolene, sier Valen.

— At saken kan snu så brått og uten at FAU er inkludert underveis i prosessen kom som et sjokk. Vi har heller ikke fått svar på henvendelsene våre til fagetaten om Willy Valentinsvei. Vi føler oss overkjørt av byrådet i denne saken, sier Valen.

Snudde

Hovedårsaken til snuoperasjonen er at det senere har kommet frem at eiendommen inneholder et underjordisk bunkersanlegg. Dette må avklares med tanke på antikvarisk verdi og eventuell sikring, heter det i byrådets forslag.

— Vi har gått gjennom hele Indre Laksevåg på jakt etter det som måtte være av mulige eiendommer. Willy Valentinsvei lar seg ikke realisere på kort sikt, og det er ingen andre tomter som kan gi det utearealet en erstatningsskole skal ha. Da blir det nærmeste Fyllingsdalen, sier Liv Røssland (Frp), byråd for finans, eiendom og eierskap.

Byråden lover å gå gjennom innspillene og brevene før saken går videre til endelig behandling.

— Jeg har full respekt for at de er skuffet, og dette er heller ikke løsningen vi ønsket oss. Vi forsøker å finne best mulig løsninger i en fortvilet situasjon, sier Røssland.