Mistanken om smitten oppsto i juli, men det er først nå resultatene av prøvene foreligger.

Ifølge Mattilsynet har det ikke vært økt dødelighet blant fiskene eller blitt sett kliniske tegn til ILA.

Fiskene i anlegget blir nå slaktet, og det vil ikke bli tillatt å sette ut ny fisk før hele sonen er tømt for fisk og har ligget brakk en periode. Mattilsynet setter ned en lokal forskrift som definerer en bekjempelsessone i Sørefjorden, Hyllestadfjorden og indre del av Åfjorden. I tillegg vil det bli en observasjonssone hvor Mattilsynet vil holde et ekstra øye med anleggene i mer enn to år fremover.