Høyt saltinnhold i sjøen skal være årsak til økt lusemengde. Ifølge Mattilsynet har det utviklet seg en uvanlig situasjon i Osterøy-området. Normalt er det høy andel ferskvann i fjorden. Det er ugunstig for lakselus.

— Værsituasjonen med lite nedbør i vinter har ført til høyt saltinnhold i sjøen og bedre vilkår for lakselusen, sier Trude Jansen Hagland, rådgiver i Mattilsynet region Hordaland og Sogn og Fjordane.

Ifølge kyst.no skal to av seks undersøkte oppdrettsanlegg ha lusemengde langt over tiltaksgrensen. De andre skal ha lusetall rundt tiltaksgrensen.

I vår blir det gjennomført felles avlusing i anleggene. Slik skal lusepresset reduseres så mye som mulig før villakssmolten vandrer ut i mai/juni.

— Mattilsynet vil følge opp med tilsyn, sier Jansen Hagland.

Har sett store lusemengder

Johnny Hella tok bildet du ser på denne siden. Det viser en luseinfisert rømt regnbueørret. Bildet er tatt på kaien nedenfor der han bor på Litlebergen i Meland.

— De siste 14 dagene har jeg sett en del regnbueørret og laks på utsiden av kaien. Disse har vært angrepet av store mengder lus. De er så utmattet av luseangrepet at du kan ta dem med bare nevene. Det er store sår på fisken også, sier Hella.

Den jakt- og friluftsinteresserte mannen sier han har sett mye rømt regnbueørret.

  • Jeg synes fisken har oppført seg unormalt, og det virker som det er ekstremt med lus. Det er trasig å se slikt, synes Hella.

Bekymret forsker

Forskningsleder Bjørn Barlaup ved Uni Miljø, som leder prosjektet for å redde vossolaksen, er bekymret for utviklingen i Osterfjorden. Vosso-laksen, verdens største atlantiske villaks, finnes med sikkerhet bare i genbanken i Eidfjord.

  • Det som skjer nå, er dårlige nyheter for Vosso-laksen. Det høyner presset på smolten når den skal vandre ut, sier han.
  • Det er lite snø i fjellet, lite ferskvann renner ut i sjøen, påpeker han.

Det betyr at saltinnholdet fortsatt kan komme til å holde seg høyt.

  • Observasjoner som den til Hella forteller også at noe er fundamentalt galt, mener Barlaup.

Avlusning i oppdrettsanleggene vil ikke alene løse problemet.

  • Det hjelper ikke mot de rømte regnbueørretene. Det må komme økt fokus på å fange og ta ut disse, påpeker Barlaup.