Havet utenfor Austevoll er speilblankt i den sterke sommersolen. Været er kanskje for fint og stille i dag, mener laksefiskeren. Helst skal det være litt vind, helst sønnavind. Den vesle jollen med en kraftig påhengsmotor tar oss fra den lune havnen helt sør på Stolmen mellom holmer og skjær. Rett som det er koker det i vannskorpen. Makrellen er i farten! Ute ved de ytterste skjær mot storhavet ligger flere kilenøter. De er festet til land og til store, røde blåser tydelige merket med eierens bokstaver og tall. Den som ikke følger bestemmelsen om merking av laksenøtene og har registrert seg hos fylkesmannen, risikerer i beste fall at lakseoppsynet beslaglegger redskapen. Beste på 24 år To av kilenøtene tilhører Jan Ove Våge fra Våge i Austevoll. Han er gardbruker og produserer gris og sau. Laksefiske med kilenot er en attåtnæring for ham. I fjor og i år har dette vært en god attåtnæring for Våge og naboene hans.— Jeg har fisket laks i sjøen siden 1977. Aldri har før har jeg fått jeg så mye villaks som i år og i fjor. Og dette er ikke rømt oppdrettslaks, sier Jan Ove Våge. Han er en av laksefiskerne fra Austevoll som har fått eventyrlige fangster denne sesongen. Dagsfangster på 80 laks - Vi er ute og ser til nøtene fireýfem ganger for dagen, sier han. Bergens Tidende var med de to første turene i går. Resultatet ble fem lakser og en liten breiflabb ý altså ikke den helt store fangsten så langt denne dagen.Våges to sønner - 7 år gamle Petter og 12 år gamle Ole - er med i båten og hjelper sin far med redskapen og fisken. Kunnskapen formidles videre til neste generasjon kilenotfiskere.- Hittil har vi hatt meget godt utbytte av kilnotfisket etter laks på utsiden av Stolmen. Enkelte dager har dagsfangsten vært oppe i 80 lakser. Tidligere begynte sesongen i mai, mens nå starter fisket 1. juli. Før var det vanlig å betrakte sesongen som så godt som over i slutten av juli. Men like fullt er det full fart i laksefisket. Det er veldig mye laks i sjøen, sier Våge. Likt langs hele kysten - Situasjonen er den samme langs hele kysten. Fra russegrensen til langt nedover i Sør-Norge har det vært fanget store mengder laks på kilenøtene. I Nord-Norge er det meldt om fiskere som har fått så mye laks at de ikke fikk levert dem på mottaket. Og vi har ikke opplevd så gode sesonger som i fjor og i år på de årene 24 sesongene jeg har deltatt i dette fisket. Derfor skjønner vi ikke at det skal stå så dårlig til med villaksen på Vestlandet, sier Våge.- Fiskeforvalter Atle Kambestad ved miljøvernavdelingen hos fylkesmannen mener det er et stort innslag av rømt oppdrettslaks i de fangstene dere tar her ute i Austevoll? Utfordrer byråkraten - Hvis det er slik Kambestad sier, må alle som har drevet med fiske og oppkjøp langs hele kysten ta feil. For å si det pent, er jeg skeptisk til påstandene fra fiskeforvalteren, sier Våge.- Men Kambestad sier at skjellprøver avslører at fisk som ser ut som villaks i virkeligheten kan være rømt oppdrettslaks?- Rømt oppdrettslaks har tykkere og mer avslipte ryggfinner enn villaksen. Sporen på oppdrettslaksen er annerledes enn hos sin ville slektning. Jeg fastholder at vi får nesten utelukkende villaks. Jeg kan ikke analysere skjellprøver som fiskeforvalteren bygger sin påstand på. Derfor utfordrer jeg fiskeforvalteren til å komme ut her til oss og ta sine prøver for å fastslå om det er rømt oppdrettslaks vi fanger i stor stil her ute, sier Våge.

FISKEREN; SØNNEN OG HAVET: Neste generasjon laksefiskere – 7 gamle Petter - er i ferd med å ta del i den erfaring faren Jan Ove har tilegnet seg gjennom 24 år.
FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN