— Vi utelukker ikke at det er en betydelig rømning. Det foregår en gjenfangst nå, sier Geir Martin Kvamme ved Fiskeridirektoratet region Vest.

Uværet natt til søndag skapte store problemer for lakseoppdretterne utenfor Snilstveitøy, ved Rosendal i Hardanger. Sjøtroll og Eide Sjøbruk er lakseoppdretterne som ble rammet.

Sjøtroll kunne konstatere en revne på mellom tre og fire meter i en merde da stormen hadde stilnet. Eide Sjøbruk opplevde kun to mindre hendelser, med hull på 20x30 centimeter og 10x20 centimeter.

Ingen svar fra sjøtroll

Sjøtroll, som ble hardest rammet, har ikke besvart BTs henvendelser. Laksen som har rømt fra Sjøtrolls oppdrettsanlegg skal ha en størrelse på i snitt 800 gram.

Fiskeridirektoratet tror ikke rømningen utgjør et stort problem for villaksen.

— Laks på denne størrelsen er vanligvis ikke kjønnsmoden og trekker i liten grad opp i elvene, og det er også forholdsvis sent i sesongen. Det er også svært lite av rømt laks i denne fiskestørrelsen som trekker opp i elvene i senere sesonger, sier Kvamme i Fiskeridirektoratet, og legger til:

— Oppdrettslaks som går opp i elvene for å gyte er først og fremst laks som har rømt tidlig i livet (smolt) og nyrømt voksen laks.

Tror «ingen» er på rømmen

Eide Sjøbruk tror ikke at de to små hullene stormen medførte for dem, har ført til den store lakserømningen:

— For det første er det ikke sikkert at det har rømt laks. Med bakgrunn i størrelse på hullene, og at det ble reparert så raskt som overhodet mulig, er det i så fall snakk om et fåtall individer, sier talsmann Sondre Eide.

Hullene er nå forsvarlig tettet, lover Eide. Det skal heller ikke her være snakk om «farlig» laks for miljøet, ifølge ham.

— Det er ung fisk som ikke blir kjønnsmoden denne høsten, og vil derfor ikke vandre opp i elvene. Det er fisk med en snittvekt på 1,1 kg.

Den vil trolig ikke overleve i sjøen til neste sommer, mener han.

- Ikke forsøk å fiske den opp

Fiskeridirektoratet ønsker ikke at lokale hobbyfiskere skal forsøke å fiske opp den rømte laksen.

— Vi har ikke åpnet for generell fiske. Det er fiskeforbudssone fra Rosendal til Omvikedalen. Det er også en generell fiskeforbudssone på 100 meter fra elveoser, sier Kvamme.

Årsaken skal være den lokale bestanden av sjøørret.

— Vi ønsker ikke at gjenfangstfiske skal ta innhogst i den ville sjøørreten i området.

Lakseanleggene som ble rammet av uværet ligger vest for Snilstveitøy.