Håndverkerene var så godt som ferdig med å lakkere stuegulvet da det plutselig smalt. Gassen fra lakken ble antent av en oljekamin i stuen.

— Årsaken til at brannen ikke utviklet seg var at rommet var ryddet og uten gardiner, så flammene som oppstod under eksplosjonen fikk ikke antent annet brennbart materiale, sier fungerende brigadeleder ved Bergen brannvesen, Asbjørn Fotland, til bt.no.

Stuen ble sotskadet og temperaturen var så høy at brannvarsleren smeltet under eksplosjonen.

Brannen ble meldt klokken 17.40.