Senterdirektør Knut Eliassen i Lagunen ser likevel optimistisk på årets julehandel. Og det skyldes ikke bare at omsetningen klatrer over astronomiske to milliarder kroner.

Første trinn av avlastningsveien sto ferdig for noen uker siden. Et tredje kjørefelt i Krohnåsveien gjør det litt raskere å forlate kjøpesenteret. Nå er det ett felt inn og to ut, ikke ett i hver retning.

— Vi som stanger i denne køen til daglig, konstaterer at det går litt kjappere ut i hovedveisystemet, sier Eliassen til Bergens Tidende.

Avlastningsveien mellom Lagunen og Rådalen er et kjøpesenterbetalt svar på korkene. Vel 20 millioner kroner bruker Lagunen på nyveien, som går fra innerste del av Krohnåsveien, krysser foran Kim Tvedt-bygget og ender i Fanaveien.

Byggestart er over nyttår og veien skal stå klar til neste julehandel.

Den endelige løsning for trafikkproblemene rundt Lagunen heter ny E39 og vil etter planen ta imot trafikk i 2012. Den nye Osveien skal lede all gjennomgangstrafikk forbi Lagunen i et sinnrikt tunnelnett.

Prisen for den nye E39 er løst kalkulert til 2,1 milliarder kroner. Gevinsten rundt Lagunen er merkbart mindre trafikk. Da skal det nok bli flyt i kjøpesentertrafikken. Etter 2012.