— Dette er tenkt som en håndsrekning til vårt publikum, sier senterdirektør Knut Eliassen til Bergens Tidende.

Eierne av Lagunen - Nordås Industrier, Olav Thon Eiendom og Krohnås Eiendom - ser for seg to trekk for å få flyt i trafikken:

  • En ny avlastningsvei mellom Laguneparken og Fanaveien. Den skal ta unna trafikken sørover til Fana.
  • Utvidelse av Krohnåsveien fra to til tre kjørefelt. Et felt inn til Lagunen og to felt ut.

Åpen for å ta regningen

Eierne har sagt seg villige til å ta regningen for de nye veiene, forteller Eliassen.

— Forskuttere eller spandere?

— Det må tiden vise. I hvilken grad vi faktisk tar utgiften selv avhenger blant annet av hvilken sluttsum vi havner på, sier Eliassen.

Helt grove overslag antyder en pris på fem til ti millioner kroner.

Etter innvielsen av 40 nye butikker i mars i år har Lagunen 1200 ansatte og sikter mot en omsetning på 1,5-1,6 milliarder neste år. Blant de tre største i landet, med andre ord.

- Ikke Lagunens skyld

Den politiske tautrekkingen rundt byggeplanene til Lagunen handlet blant annet om veisystemet ville tåle mer trafikk. Knut Eliassen er uenig med dem som hevder at dagens korker er et bevis på at motstanderne hadde et poeng. Lagunen er ikke skyld i køene, sier Eliassen.

— I publikums bevissthet er det Lagunens skyld at bilene står i stampe ute i rundkjøringen. Men flokene skyldes alt som har skjedd rundt Lagunen, sier Eliassen og ramser opp: Flyttingen av store arbeidsplasser som BKK og Telenor til Kokstad, utbygging av Lønningen og storstilt boligbygging i Fana og Ytrebygda.

— Problemene rundt Lagunen hadde kommet uavhengig om det er inn- og utkjøring til handlesenteret, sier han.

Utålmodig

Eliassen er utålmodig og skulle helst fyrt av første salven allerede i går.

Saksbehandler Håkon Færø på planavdelingen antyder minst halvannet års papirmølle før bystyret kan gi endelig grønt lys til de private veibyggerne.

— Den nye avlastningsveien er en plansak. Det vil si at den skal ut på høring og opp i bystyret to ganger. Vi har mange saker i kø og det kan ta tid å få tildelt saksbehandler, påpeker Færø.

På et møte i går ble det gitt klarsignal for å starte planarbeidet.

Osveien kommer også

Samtidig arbeider Statens vegvesen med planene for hvordan byggingen av nye E39 (Osveien) skal løse korkene rundt Lagunen.

Den permanente løsningen skal skille mellom stamveitrafikken og lokaltrafikk til og fra Lagunen. Det vil få bukt med køene, mener seksjonsleder Magnus Natås.

Vegkontorets løsning ligger imidlertid langt frem i tid. Først i 2007-2008 er det realistisk å forvente byggestart på nye E39.

— Er Lagunens planer forenlige med veikontorets?

— De må i hvert fall samordnes med våre. Men avlastningsveien bak Lagunen er et kommunalt ansvar, fastslår Natås overfor BT.

LANGE KØER: Køer som dette er det Lagunen-eierne håper å bli kvitt når de nå går inn for selv å betale ny avlastningsvei og veiutvidelse. <p/>Foto: ØRJAN DEISZ