En gunstig geografi med høyder og åsrygger gjør det mulig å lede all gjennomgangstrafikk forbi Lagunen uten at det verken synes eller høres. Dagens trafikkmengde på rundt 30.000 biler forbi Lagunen vil da bli redusert til ca. 20.000. Til sammenlikning viser Statens vegvesens prognoser at trafikken forbi handlesenteret vil øke til over 40.000 biler innen 10 år dersom ingenting blir gjort.

— Eksisterende veisystem vil ikke ha kapasitet til å avvikle denne trafikken, heter det nøkternt i et notat fra Statens vegvesen som i går ble behandlet i fylkets samferdselsutvalg.

Det dreide seg om programmet for konsekvensutredning for det meget omfattende anleggsarbeidet som er under planlegging.

Tenk på et tall

2,1 milliarder er det beregnet å koste, og da kan vi trygt gå ut fra at sluttsummen i hvert fall ikke blir lavere.

— I denne fasen er dette «tenk på et tall». Det kan endre seg med hundrevis av millioner, sier Per Steffen Myhren i Statens vegvesen til Bergens Tidende.

Men uansett hva det vil koste, vil man for den endelige prisen kunne bevege seg i firefelts tunneler under Sørås mot Flesland, og videre i firefelts tunneler helt til Os.

— Antakelig haster det mest med tunnelen som forbinder Flyplassvegen direkte mot søndre innfartsåre. Det vil ha den største umiddelbare effekten på trafikkbelastningen forbi Lagunen, resonnerer Myhren. Arbeidene kan starte allerede i 2008 dersom behandlingen av planene ikke støter på uventete hindringer.

Bompenger

Og dersom saksbehandlingen og anlegget går så kvikt unna som Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) forestiller seg, kan vi kjøre i tunnel fra Lagunen til Os allerede i 2011. Os-ordføreren skal i hvert fall ha sin del av æren for at dette gigantiske veianlegget har rykket så nært. Søviknes var en pådriver da han i fjor overvant sitt partis prinsipielle motstand mot bompengefinansiering. For ett års tid siden ble Os kommune, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune enige om et opplegg med lik fordeling mellom bompenger og statlige midler for E 39 Bergen-Os.

9. mars gjorde Hordaland fylkesting det nødvendige vedtak for opprettelse av et bompengeselskap, med Os kommune, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune som medeiere.

INN I FJELLET: Firefelts tunneler vil gjøre gjennomgangstrafikken forbi Lagunen usynlig når veianlegget til over 2 milliarder kroner er ferdig om 6-7 år.<p/>TOR SPONGA (illustrasjon)