GUNNAR WIEDERSTRØM

Fylkesmiljøsjef Terje Aasen var i går formiddag på befaring på Eidsnes. Han sier til Bergens Tidende at SFT var i sluttfasen på behandling av konsesjonssøknaden fra Indus.

— Denne søknaden ville blitt behandlet i løpet av 14 dager. Så skjer det uheldige at vi får denne meldingen. Bedriften har satt i gang med å plassere stoffer der ute allerede, noe de ikke har lov til. Det er selvfølgelig en veldig ugrei situasjon, sier Aasen.

Han reagerer også på at området ikke er fullstendig gjerdet inne, og tar for gitt at gjerdet mot friområdet kommer opp med en gang.

Aasen sier Indus har vært en foregangsbedrift når det gjelder gjenvinning av avfall, og at han derfor er overrasket over det som når har skjedd.

Bedriften destillerer forurensede løsemidler og etylenglykol (frostvæske). I prosessen bruker de malingsrester som forbrennes. Nå ønsket selskapet å flytte virksomheten fra Arna til Lindås. Konsesjonssøknaden ble levert i fjor vår. På anlegget skal det også behandles bunnfall fra skipstanker, såkalt «slug».

— Det som det søkes om, er et miljøanlegg av høy klasse. De gjenvinner nytt råstoff av avfallet som mottas. Ingenting er bedre enn det, sier Aasen.

Under befaringen fant Aasen 200 tonn vannblandet fixervæske fra fotoindustrien, 60 tonn malingsbokser med malingsrester, 200 tonn renset frostvæske, 20 tonn herdet maling og 30 tonn med et mix-stoff som brukes i forbindelse med brenning av malingsrestene.

— Dette er rimelig ufarlige stoffer. Men de har ikke lov til å ta imot disse stoffene uten tillatelse.

Aasen skal nå diskutere med SFT hvordan det skal reageres overfor eierne. Han leverer og et spark til Lindås kommune. For å kunne ta området i bruk, må det foreligge en dispensasjon fra kommuneplanen.

— Vi kan ikke se å ha mottatt informasjon om at saken er klarert i forhold til plan og bygningsloven, sier fylkesmiljøsjefen.