Bergen kommune og Statsbygg har underskrevet en avtale om kjøp av tomten, heter det i en pressemelding fra Gulating lagmannsrett. Bergen tinghus har i dag sprengt kapasitet, og det har vært arbeidet med saken i mange år.

— Alle i Gulating er glade over at tomtespørsmålet endelig er i havn, sier lagmann Steinar Trovåg i en pressemelding.

Tomten ligger mellom Kaigaten og Christies gate. Gulating lagmannsrett har 47 ansatte, 30 av disse er dommere. Det blir holdt arkitektkonkurranse neste år.