DAG IDAR TRYGGESTAD

Et enstemmig kjæremålsutvalg i Gulating lagmannsrett har bestemt at bare den delen som gjelder vanskjøtsel skal slippes igjennom når ankesaken kommer opp 21. juni neste år.

— Ut fra omstendighetene kom ikke dette som noen overraskelse, sier advokatens forsvarer, Erling O. Lyngtveit, til BT.

- Klanderverdig

Bergensadvokaten ble dømt for å ha fått en klient av seg til å komme hjem for å roe ned sønnen. Med klienten til stede mener retten at advokaten truet sin egen sønn på livet.

— Denne delen av saken er ugrei. Det var en ytterst klanderverdig opptreden av tiltalte det som skjedde. Det kom en del tåpelige utsagn, sa advokatens forsvarer i retten,

Bergen tingrett dømte 14. oktober bergensadvokaten til 90 dagers betinget fengsel for trusler og vanskjøtsel av sin sønn. Retten frifant ham for vold og for vanskjøtsel av samboeren.

Statsadvokaten anket denne delen av dommen. Lagmannsretten har sluppet denne delen av saken gjennom.

— Bestemmelsen om vanskjøtsel og mishandling av familien er det lite rettspraksis på. Sånn sett er det viktig at denne saken kommer opp i sin helhet, sier statsadvokat Jarle Golten Smørdal til BT.

- Slapp for billig

Smørdal mener advokaten bør dømmes for samtlige forhold, og at straffen må bli langt strengere enn hva tingretten kom til.

— 90 dagers betinget fengsel står ikke i forhold til det tiltalte ble dømt for, uttalte Smørdal da anken ble sendt lagmannsretten.

Det er satt av fire dager til ankesaken.

— Saken har gjort inntrykk. Vi har hørt vonde ting. Det er ingen tvil om at tiltalte har gjort mye kritikkverdig og moralsk forkastelig. Vi har hørt om alle kvinnehistoriene og at han ikke har stilt opp for familien, men det er ikke straffbart. Dere skal ikke avsi en moralsk dom, men en juridisk dom, sa Lyngtveit i retten.

Jobber på nåde

Ankesaken handler også om advokatens fremtid. Først mistet han bevillingen. Nemnden la spesielt vekt på at advokaten hadde blandet sin profesjon med sitt private liv.

Nemnden gjorde imidlertid en så slett jobb i utskrivingen av vedtaket at det ble opphevet, og advokaten fikk bevillingen tilbake.

Nå har Advokatbevillingsnemnden bestemt at bergensadvokaten kan fortsette som advokat frem til saken er rettskraftig avgjort. Det betyr at han i alle fall får bære kappen et godt halvår til.