Mannen fant en kreativ løsning på alle bilisters evige problem: Å finne en parkeringsplass.

Ved hjelp av en gravemaskin har lastebilsjåføren gravd ut tomten bak busskuret, og deretter fylt på med steinmasser.

— Dette må da være greit. Jeg har bare skiftet ut jorden med stein. Det er gjort på en skikkelig måte, sier lastebileieren, som ønsker å være anonym.

Han søkte ikke om byggetillatelse før han laget parkeringsplassen i Torgny Segerstedts vei for noen dager siden.

— Jeg har fått lov av borettslaget som eier tomten, Østre Sælemyr, til å stå der, sier lastebileieren.

bt.no har fått bekreftet at en uformell tillatelse er blitt gitt fra styrelederen i borettslaget.

- Ikke greit

Byggesaksetaten i Bergen kommune har lite til overs for den kreative løsningen.

— Det er ikke greit å lage parkeringsplass til egen bil bak et offentlig busskur, sier Trygve Sæle, lederen for seksjon for byggesaker.

Kommunen vil gripe inn med en gang.

— Vi kommer til å skrive til bileieren og si at parkeringen må opphøre, sier Sæle.

Det største problemet med P-plassen er at utkjørselen til hovedveien ikke er godkjent.

— Hvis du ikke har utkjørselstillatelse fra eieren av veien, er det et søknadspliktig tiltak å bygge parkeringsplass, sier Sæle.

Det er svært usannsynlig at eieren - i dette tilfellet Hordaland fylkeskommune - vil gi en slik tillatelse.

— Når han skal rygge den store lastebilen på plass, kan det være farlig for folk som oppholder seg på bussholdeplassen, sier Sæle.

- Ikke en utkjørsel

Eieren av lastebilen er ikke enig i at han har laget en ny utkjørsel til Torgny Segerstedts vei.

— En kjører rett inn der fra veien. Har dere ikke noe annet å ta dere til i Bergens Tidende, må det stå dårlig til, sier han.

Pål Engesæter