I desember oppdaget enlærer ved skolen at noen hadde laget en falsk Facebook-profil i hans navn. Iforrige uke ble det klart at det var elever ved skolen som sto bak.

Elevene er nå meldt tilpolitiet. De samme elevene har også mobbet medelever og lærere på det grovestepå en annen nettside, sier rektor Lasse Skeie ved Norheimsund barneskule.

Bilder og andreelementer ble kopiert fra den ekte Facebook-siden til læreren. De var aktive påden falske profilen, og den falske læreren fikk mange venner, deriblantkolleger.

Elevene ble avslørt avdårlig rettskrivning.

Har politianmeldt saken

Læreren sier til Hordaland Folkeblad at sakenhar vært tung å takle og mener han ble hengt ut på Facebook-siden.

— Ikke bare har detgått ut over mitt gode navn og rykte. Uthengingen gjordeundervisningssituasjonen vanskelig fordi stemningen i klassen var så spent,sier han til avisen, som først meldte om saken fredag.

Den falske profilen ernå stengt.

Saken ble meldt tilpolitiet allerede før jul, men de skyldige ble ikke funnet før en av elevene saifra.

— Vi registrer atmobbingen tar stadig nye veier. Da må vi ta det opp og diskutere det, sierrektor Skeie til bt.no.

Skolen vil jevnlig tatak i problemstillinger rundt bruk av sosiale medier som Facebook.

— Da PC-ene kom, så viat det var mobbing per e-post, deretter mobbing på sms. Nå er det mobbing viade sosiale mediene, sier Skeie.

Han understreker at deskyldige er mindreårige og dermed ikke strafferettslig ansvarlige.

Ber foreldrebli venn med barna

Skolen har hatt samtaler med foreldre og elever og holdt klassemøte. Skolensoffisielle råd er at barna ikke bør slippe til på Facebook før de har begynt påungdomsskolen, i tråd med Facebook sin aldersgrense på 13 år.

— Men det er opp tilforeldrene å bestemme. Vi råder foreldre til å følge med og være venn medbarnas Facebook-side.

Han mener det er enperiode hvert døgn som er ekstra kritisk.

— I tidsrommet frabarna kommer hjem fra skolen og foreldrene kommer hjem fra jobb, har ikkeforeldrene oversikt over hva barna driver med, sier Skeie.

Førsteamanuensis Berit Ingunn Skog ved Institutt for sosiologi ogstatsvitenskap ved NTNU har forsket på bruk av Facebook.

Hun mener det er viktigat skolene underviser i bruk av sosiale medier.

— Skolen må fortellelære elevene om personverninnstillinger. Man trenger ikke akkurat kalle det«personverninnstillinger», men gi konkrete eksempler. Barna må være i stand tilå skjønne hva de kan si og hva de ikke kan si, sier Skog.

BT RETTER: I en tidligere versjonav artikkelen, sto det at læreren på profilen ble hengt ut som pedofil. Påbakgrunn av den falske profilen, er det ikke grunnlag for å påstå dette.