En av åtte planlagte fjellhaller er nå klar. Fana Stein— og Gjenvinning har hentet ut stein fra fjellet.

Ingeniørgeolog Frode Arnesen i Noteby mener anlegget blir så sikkert at hallene kunne egne seg til radioaktivt avfall eller sterke miljøgifter.

— Det er kun planer om å la|gre lett forurenset avfall som pcb-holdig jord eller blyholdig veistøv, sier prosjektleder Karsten Gundersen til NRK.

Konsekvensutredningen skal på høring i sommer.