Onsdag kom en regning på 20 millioner kroner i ekstra forsikringspremie fra Kommunal Landspensjonskasse. Trond Tystad utelukker ikke en ekstraregning fra Bergen Kommunale Pensjonskasse på 30 millioner kroner.

Trenger marsjordre

I tillegg styrer bydelene mot et underskudd på 140 millioner kroner.

— Dette forholdet er svært alvorlig. Vi har fått 50 millioner ekstra i fanget. Allerede mandag vil byrådet bruke hele dagen til å lage en pakke med tiltak som vi kan gå til bystyret med, sier finansbyråd Tystad.

I fjor forsøkte byrådet seg med milde tiltak. Det ble innført ansettelsesstopp og innkjøpsstopp i hele kommunen. Bystyret avviste å innføre disse tiltakene i bydelene. I resten av kommunen maktet byrådet å slanke inn underskuddet, men i bydelene maktet de ikke dette i samme grad.

— Erfaringene tilsier at det må komme en tydelig arbeidsordre fra bystyret. Det blir feil å overlate dette til bydelene selv.

Håper på staten

— Hvilke tiltak kan bli aktuelle?

— Jeg kan ikke gå i detalj om dette nå. Nå må vi finne ut hva underskuddet blir. Så får vi støvsuge alle nye inntektsmuligheter og spare inn der det er mulig, slik at sluttresultatet blir et minst mulig underskudd.

Og at det blir et stort underskudd, er Tystad ikke i tvil om. Mulighetene for å stramme inn så det monner i løpet av tre måneder er minimale. Og da ser finansbyråden til Stortinget.

— Norske kommuner og fylkeskommuner får en ekstra pensjonsregning på tre milliarder kroner på grunn av fallet i aksjemarkedet. Det er rimelig at staten går inn med tilskudd til kommunen for å dekke opp disse ekstraordinære utgiftene.