Stord kommune ønsker nå å komme mobbingen til livs ved å bli pilotkommune mot mobbing.

— Nettmobbing er en forbrytelse som barn og unge kan gjøre hjemmefra mens mor og far sitter i stuen. Både barn og voksne er faktisk ikke klar over konsekvensene, sier Terje Eriksen, SLT-koordinator i Stord kommune.

Nå vil kommunen søke om pilotstatus som den første i landet med eget mobbeombud, ifølge avisen Sunnhordland.

— Vi ønsker oss en person i heltidsstilling. Det skal ikke være en funksjon som bare løser saker mellom mobbeofre og utøvere. Like viktig er rådgivning opp mot skoler, idrettsmiljø og foreldre, sier Eriksen, som selv jobber mye med rusforebygging og oppfølging av barn og unge i Stord kommune.

I fjor fikk kommunen Ungdommens forebyggingspris for innsatsen, og nå har de vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet for å lufte ideen om et eget mobbeombud.

— De var veldig positive og mente vi lå godt an til å bli pilotkommune som følge av det arbeidet vi har gjort, sier Eriksen.

De skriver gjerne meldinger som «god natt da din hore, klem fra Anette» Terje Eriksen, SLT-koordinator i Stord kommune

Skriver seg på hatlister i frykt Han har mange stygge eksempler fra egen kommune, og særlig den digitale mobbingen er vanskelig å få satt en stopper for. Barn helt ned i 5. og 6. trinnet deltar nå i slik mobbing på Stord selv om hovedtyngden foregår på ungdomsskolen, ifølge Eriksen.

— De blir stadig yngre når de nå utstyres med mobiler og pc'er. Det er utrolig viktig at foreldrene er bevisst hvordan disse verktøyene brukes, sier SLT-koordinatoren.

Han forteller at i enkelte skolemiljø har barn laget hatlister der klassekamerater kan skrive under på at de hater en medelev.

— Mange skriver seg på listen mest i frykt for at de selv skal havne på listen. De vil heller ikke si ifra til foreldre og lærere for da «fisler» eller sladrer de, sier Eriksen.

Fotografering og filming av folk som bankes opp i skolegården eller barn og unge som er avkledd blir også spredd i digitale medier.

— Vi har også eksempler på at de har begynt å manipulere bilder ved å koble hode til en naken kropp. Det er nok av eksempler, sier Eriksen.

Godnatt «hore» For noen år siden ble dessuten en fiktiv liste med navn på hvem som hadde hatt sex med hvem, spredd i og utenfor Stord.

— Det gikk rykter om tidlig seksuell debut langt utover kommunens grenser. Det er veldig vanskelig å forsvare seg mot slikt, sier Eriksen.

Han har møtt mange av mobberne, og hans oppfatning er at hverken de eller foreldrene er klar over konsekvensene.

— Å legge ut bilder av andre på internett uten deres samtykke er faktisk forbudt. Og du må ha foreldrenes samtykke dersom barnet er under 15 år, presiserer Eriksen.

— For mange er det dessuten ukjent at du kan bli domfelt eller få flere tusen kroner i bot for å kalle noen «hore» i dag. Dette kan ødelegge for utdanningsmuligheter senere, advarer SLT-koordinatoren.

Samtidig ser han at uttrykk som «homsei og «hore» er en del av ungdommers sjargong uten at de tenker over hva de egentlig sier.

— De skriver gjerne meldinger som «god natt da din hore, klem fra Anette», forteller han.

Han tror et kommunalt mobbeombud kan sette en stopper for problemet i samarbeid med skole, idrettsmiljø og politi.

— Politiet i vår kommune er positive til å ta tak i sakene på et tidlig tidspunkt. De hjelper oss ofte med å finne ut hvor den digitale mobbingen har startet. Det har ofte god effekt når ungdommer får en reaksjon og blir konfrontert med hva de har gjort i Konfliktrådet, sier han.

Han tror et pilotprosjekt over tre år vil ha god effekt, og at andre kommuner kan dra nytte av lærdommene fra Stord.

Satser politisk Med støtte fra hele kommunestyret har ordfører Liv Kari Eskeland (H) nå skrevet under på et manifest mot mobbing. Et enstemmig kommunstyre har sluttet opp om den nasjonale satsingen for å styrke arbeidet mot mobbing gjennom gode og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø for barn og unge.

— Stord gjør allerede en god innsats på dette området. Vi har en SLT-koordinator som er høyt og lavt i arbeidet for oppvekstmiljø og mot mobbing. Jeg vet Hordaland fylkeskommune også arbeider for å opprette mobbeombud. Selv tror jeg vi lokalt vil få en tettere oppfølging av mobbesaker dersom mobbeombudet har lokal forankring, sier ordføreren til Sunnhordland.