• Barn av rusmisbrukere føler ofte skyld og skam, sier regissør Gunnvor Grønsdal, som nå skal lage film om tabuområdet.

SIGBJØRN LINGA— Mange barn av foreldre som misbruker rusmidler, kjemper daglig for å opprettholde en bra fasade og skjule familiens vansker. De må lyve, kan ikke invitere venner hjem, og blir ukonsentrerte på skolen, sier Grønsdal. Hun er daglig leder, produsent og regissør i selskapet Informatica AS, som sammen med Rådet for psykisk helse står bak informasjonsfilmen "Den store hemmeligheten". Med økonomisk støtte fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering skal hun gjennom intervjuer og fakta belyse det hun kaller "de glemte barna". Ansvarsfylt hverdag Hun peker på at barn i misbrukerfamilier ofte må ta ansvar for at hjemmet skal fungere.- Slike barn blir gjerne "de voksne" i familien fordi de må ta ansvar i et hjem som er uforutsigbart og ustabilt. De må ofte lage sin egen matpakke og middag. Senere i livet kan dette tidlige ansvaret føre til et behov for å kontrollere omgivelsene, og at disse barna stiller høye krav til seg selv. Grønsdal sier det vanligste rusmiddelet er alkohol, gjerne i kombinasjon med tabletter. Dette er vanskeligere å oppdage enn tungt narkotikamisbruk - derav navnet på filmen.Regissøren peker på at disse barna er i risikosonene for selv å utvikle et rusproblem.- I disse hjemmene er ikke kontrollfunksjonen som i andre hjem, og kommunikasjonen er svært dårlig. Det er ikke disse foreldrene som kjører og henter barna sine på fest, eller setter grenser i forhold til rusmidler. I noen tilfeller blir barn tilbudt alkohol hjemme, sier hun. Tabu til nå Grønsdal sier temaet har vært lite belyst tidligere. - Dette har alltid vært et tabuområde. Noe av grunnen er nok at dette berører alle voksnes forbruk, og redselen for at vi selv gjør noe galt. Det er ikke mange som ikke tar seg et glass vin av og til, sier Grønsdal, som nå leter frem bakgrunnsinformasjon til prosjektet sitt. Filmen, som er beregnet på fagarbeidere med kontakt med barn, er trolig ferdig mot slutten av året.