— Hovedmålet med planen er at området skal bli et attraktivt bydelssentrum for Fana og Ytrebygda og videreutvikles som knutepunkt for kollektivtrafikk. Samtidig er det også veldig viktig at det kommer en rimelig stor andel boliger i området for å skape et levende sentrum, sier byråd for miljø og byutvikling Filip Rygg i en pressemelding.

Store endringer

Byrådet vedtok i dag å legge den omfattende reguleringsplanen for Lagune-området på offentlig høring. Rygg mener planen åpner for store endringer i Rådalen.

Planområdet er på omtrent 370 mål, og det dreier seg om dagens næringsområde med Lagunen Storsenter og Laguneparken, Kalgahaugen nord for senteret, og området mellom Fanavegen og Steinsvikveien.

Lover park

Området har i dag omtrent 61 000 m² med forretning. Denne planen åpner for ytterligere 80 000 m². Totalt 141 000 m².

Det kan bygges inntil 112 000 m² kontor og annen tjenesteyting som treningssenter, bankvirksomhet, hotell osv.

I det sørøstlige hjørnet mot bydelsplassen planlegges det kino.

I tillegg kommer 700 boliger som sammen med forretninger og kontorer vil danne bymessige kvartaler.

Parkeringsplass ved Apeltunvannet skal på sikt bli bydelspark

Et område på vestsiden av Fanavegen er tenkt til innfartsparkering.

Bybanen får holdeplass sentralt i bydelssenteret, men det kommer også ny bussterminal, i tillegg til at det skal bli bedre forhold for gående og syklister.

Mer attraktivt

Byggehøyden i forslaget varierer mellom fire og syv etasjer, men også opptil ni etasjer i deler av ett område.

Parkeringsplassene skal legges under bakken.

— Lagunen og Rådal får en bedre blanding av boliger, forretning og kontorer som vil gjøre det til et mer attraktivt område også etter butikkenes stengetid, sier Filip Rygg.

Etter høringsperioden skal planen bearbeides av kommunen. Planen vedtas av bystyret trolig tidlig i 2013.

Hva synes du om planene?