• Jeg skulle gjerne hatt bedre kontakt med norsk pressemiljø. Det blir magert med faglig påfyll her jeg sitter alene i Åsane.

Det sier direktør og redaktør Tatiana Dahle for bladet «Landsmann», kontaktblad for russere i Norge.

Hun kom til Norge for seks år siden og er gift med en nordmann. Hun jobber gratis på idealistisk grunnlag for å gi russiske borgere i Norge informasjon både om Norge og Russland. Bladet hun redigerer kommer ut tre ganger i året i et opplag på omkring 1000 eksemplarer.

Men det er slitsomt på så mange måter, selv om hun har fem faste medarbeidere i Oslo og Moskva som også jobber uten godtgjørelse. Hver utgivelse koster mange penger, og det er ikke alltid så lett å få annonser til å dekke utgiftene.

«Landsmann» har en rekke faste spalter, blant annet informasjon fra Staten som kan ha interesse for russiske borgere, en spalte om integrasjon, slavisk kultur og russisk film og litteratur.

— Vi har også en spalte om religion, det er for øvrig en russisk-ortodoks menighet i Bergen som har messe jevnlig i Mariakirken, sier Tatiana Dahle.

Dessuten inneholder bladet en rekke notiser blant annet om forholdene på det norske arbeidsmarkedet, fiskerinyheter, og kortnyheter fra studentmiljø og om forskning.

— Vi har også spalter på norsk slik at nordmenn kan ha utbytte av bladet. En spalte på russisk som er populær er spørsmål og svar, det russere kan få informasjon om noe de lurer på i Norge.

Neste nummer som kommer i september skal ha en større sak om veteraner. Saken aktualiseres i forbindelse med at det i dag kommer et russisk marinefartøy til Haakonsvern.