Sjefen for Prototech, Asle Lygre har i hvert fall en visjon om å skape atskillig flere arbeidsplasser i Bergensområdet med utgangspunkt i fremtidsrettet, miljøvennlig, energiteknologi.

Lygre får entusiastisk støtte av BKK-sjef Atle Neteland som når går inn med fem millioner kroner i et prosjekt som Prototech nå skal bygge.

Bedriften som er et datterselskap av Chr. Michelsen Resarch (CMR), skal sette sammen og teste ut et såkalt brenselcelleanlegg i et næringsbygg på Kollsnes.

Anlegget, som skal bidra med strøm og varme, vil være helt stillegående og på størrelse med en fryseboks.

Sparer investeringer

— Nå når vannkraftutbyggingens tid synes forbi, må vi tenke på alternative energibærere. Og i BKK har vi stor tro på bruk av naturgass, sier Neteland.

Derfor skal brenselcellen på Kollsnes skal drives med naturgass.

Neteland mener at slike brenselcelleanlegg om 10 - 15 år kan være hensiktsmessig å tilby hyttekunder og andre som har lang avstand til linjenettet. Brenselcelleanlegg, som det som bygges for Kollsens, vil kunne spare BKK for betydelige investeringer i linjenett.

Litt folkelig kan man sammenlikne brenselcelle med et batteri som lades kontinuerlig så lenge brenselcellen får tilført brensel. Og brenselet kan være naturgass, metanol eller ren hydrogen.

Brukes i pc'er og busser

Brenselcelleanlegg kan i prinsippet bygges i alle størrelser og brukes i alt fra mobiltelefoner og pc'er, til større kraftstasjoner. Prinsippet med en brenselcelle er at den omdanner kjemisk energi til elektrisk energi og varme, via en elektrokjemisk reaksjon mellom brenselet som tilføres og oksygenet i luften. Brenselceller gjør det mulig å produsere strøm og varme med høy virkningsgrad, med reduserte CO2 og NOx utslipp.

Og brenselcelleteknologien, som Prototech har holdt på med i mange år, er slett ikke bare noen fremtidsvisjon.

Asle Lygre opplyser at Motorola har utviklet en miniatyr brenselcelle som skal brukes i en bitte liten datamaskin og drives på metanol.

Mercedes skal på sin side levere 30 brenselcelledrevne busser som skal testes ut i europeiske storbyer.

Et enda større anlegg

Når Lygre er ferdig med anlegg på Kollsnes er neste mål å kunne bygge et 200 kilowatt anlegg drevet på naturgass.

— Et slikt anlegg kunne eksempelvis levert hydrogen til hydrogendrevet brenselcelle bil, elektrisitet til nettet og CO2 til industrielle formål, sier Lygre.

Også Neteland er interessert i å være med videre på et større prosjekt dersom man nå lykkes med anlegget på Kollsnes.

Den store utfordringen for Lygre og Prototech er å få ned kostnadene på brenselcellene og å bevise at anleggene er robuste og stabile over tid.

Selskapet han styrer eies med 85 prosent av CMR, mens de ansatte eier de resterende 15 prosent. Av de 35 ansatte er det ti som jobber med brenselsceller.

HEMMELIG: På laboratoriet til Prototech på Fantoft har administrerende direktør Asle Lygre og prosjektingeniør Matteo Ce fra Nord-Italia pakket inn de største hemmelighetene i plast, slik at ingen skal kunne kopiere selskapets brenselcelle-teknologi. <br/>FOTO: HELGE SUNDE