Tidligere kunne elbilsjåfører parkere ved et ladepunkt i Bygarasjen om morgenen og hente bilen igjen etter jobb.

Denne muligheten er nå borte. Bergen Parkering har bestemt at seks timer er makstid ved de øremerkede ladestedene.

— Vi har innført denne begrensningen for at flest mulig skal kunne benytte seg av lademulighetene. Eksemplene er mange på at elbileiere lar bilen stå gjennom hele uken og i helger, og da virker ladetilbudet mot sin hensikt, sier Bjørg Hatlem, daglig leder i Bergen Parkering AS.

- Tar ikke hensyn

Elbileier Cecilie Hamre pendler til Bygarasjen og har erfart det samme.

TUNGVINT: Cecilie Hamre synes seks timers makstid blir for lite. - Det blir ganske tungvint å måtte komme hit midt i arbeidstiden for å flytte bilen, sier hun.
HELGE SKODVIN

— Det er mangel på både parkeringsplasser og ladestasjoner. I tillegg er det ikke alle som tar hensyn, folk lar bilen stå og oppta plassen lenge etter at den er ladet, sier Hamre, som foretrekker å lade hjemme.

Makstid på seks timer synes hun imidlertid blir for lite.

— Det blir ganske tungvint å måtte komme hit midt i arbeidstiden for å flytte bilen.

Vil ha langtidsplasser

Martin Hagen i Elbilforeningen i Hordaland skjønner parkeringsselskapets hensikter, men ville helst hatt en annen ordning.

— I Oslo har du steder der bilen kan stå for eksempel fire timer på lading og andre steder 16 timer. For dem som kjører langt for å jobbe i sentrum, ville det vært gunstig å ha slike langtidsplasser tilgjengelige.

Hagen er godt kjent med problemet knyttet til at elbileiere lar bilen stå ved ladestasjoner uten at det er nødvendig.

— Vi ønsker å spille på lag med Bergen Parkering. Når de nå utvider kapasiteten med flere ladepunkter i Bygarasjen, vil vi gi uttrykk for våre synspunkter.

Slitedekkene skiftes

Rundt neste månedsskifte er arbeidet med å forsterke slitedekkene i plan 1 og 2 i Bygarasjen ferdig, og til høsten vil Bergen Parkering beslutte den videre prosessen med tanke på hvor mange nye ladestasjoner som skal bygges. I dag har Bygarasjen 25 ladepunkter.

— Vi er fremdeles i vurderingsfasen og har verken bestemt hvor mange nye elbilplasser det kommer eller hvilke system vi skal velge, sier Hatlem.

- Kan det bli aktuelt å la noen av p-plassene ha lengre parkeringstid enn seks timer?

— Det er ett av spørsmålene vi vil vurdere. Vi er opptatt av å lytte til alle innspill, også fra Elbilforeningen.

Bergen-Samsø med elbil

Salget av elbiler har skutt i været. Bare i løpet av de to siste årene har økningen vært på hele 500 prosent på landsbasis.

— Det er veldig viktig at kommunen og alle berørte instanser er klar over den utviklingen som nå er i gang. Oslo kommune bygger ut 200 ladeplasser i året, jeg håper også Bergen kommune gir full prioritet til dette, slik at vi kan redusere luftforurensningen, sier Martin Hagen.

SPESIALPLASSER: Bygarasjen har i dag 25 parkeringsplasser med ladeuttak, kun beregnet for elbiler. Nå er reglene endret, slik at man bare kan la elbilen stå på disse plassene i seks timer.
ODD MEHUS

Han er for tiden på ferie i Danmark med sin elbil Nissan Leaf.

— Jeg er på øyen Samsø sørøst for Århus. Det bød på null problemer å kjøre fra Bergen og ned hit. Samsø har forresten satt seg som mål å bli en fossilfri øy innen 2030, og innen 2020 skal halvparten av bilparken bestå av elbiler, sier han.

850 registrerte eiere

Bygarasjen har 2265 parkeringsplasser, og alle elbiler parkerer gratis når de er registrert med parkeringskort.

— Nå er det nærmere 850 elbileiere som har registrert seg, sier Bjørg Hatlem.

- Da er det vel lite å tilby bare 25 ladeplasser?

— Jo, men anlegget er først og fremst et parkeringshus, der elbiler i tillegg kan parkere gratis. Det er heller ikke alle elbilene som trenger lading hver gang de er innom Bygarasjen, men vi vil i alle fall øke ladekapasiteten om et halvt års tid, sier hun.